Monthly Archives: Duben 2014

Hostina je bod spojení mezi námi

Hostina je jeden z centrálních bodů našeho spojení. Od starodávna je v lidstvu založena tato kultura, která nás odlišuje od živočichů.

Hostina je čin nejbližší našemu organismu. Dítě je spojené s matkou za pomoci pupeční šňůry, přes kterou dostává potravu. A když dospělí lidé společně přisednou za stůl a jí, je to náznakem důvěry a určitého kontaktu mezi nimi.

Naše hostiny jsou hodně specifické, protože se nacházíme právě v takovémto stavu sbližování. Ale zatím to ještě není kabalistická hostina, ale něco uprostřed mezi tím, co bychom chtěli a tím co dokážeme.

Po čas hostiny nenaznačujeme vnitřní práci člověka, dáváme mu naplnění: otázky, odpovědi, písně, lechaimy. Naplňujeme ho a nedáváme mu možnost být sám sebou. Ve skutečnosti se člověk na naší hostině musí nacházet uvnitř sebe a co nejméně s ostatními. Je to čistě vnitřní dialog.

Otázka: Jaký je duchovní kořen hostiny?

Odpověď: Přijímání světla Chochma a co se týče kli/nádoby, musí připravit vlastnost Chesed (odevzdání). Pouze za přítomnosti světla Chasadim kli/nádoba pociťuje duchovní hlad, protože se mu objeví možnost dostat světlo Chochma a ono stále nepřichází. V té míře se vyjasňuje, projevuje světlo Chochma a probíhá vstřebání- taamim (chutě).

[#133493]

Z lekce na téma „Otázky a odpovědi“, 17.04.2014

Pohon na alternativní energii odevzdání

Z článku Rabaše „Tři modlitby“- Mojžíš si stěžuje, že uškodil svému národu, když začal mluvit s faraonem jménem Stvořitele. Před tím, než Mojžíš řekl, že pracovat je nutné pouze pro odevzdání, všichni pracovali pro Stvořitele a považovali se za spravedlivé.

Měli sílu a energii pro tuto práci, vždyť jim bylo jasné, kvůli čemu se snaží. Ale poté, co Mojžíš začal žádat, aby pracovali pro odevzdání, národ se zhoršil. Proto pro něj bylo lepší nevstupovat do práce „lo lišma“.

Vidíme, že mnozí na začátku studia v sobě cítí sílu, přání, egoistickou motivaci. Takhle to pokračuje do té doby, dokud nedosáhnou pochopení skutečné práce, že musí být nad egoismem, proti němu.

A pak jim docházejí síly. Předtím byli odvážní a odolní, plní sil a najednou všechno zmizelo, ztratili možnost cokoliv podnikat, ztratili „přísun paliva“ a proto se všichni propadají. Zůstává pouze ten, kdo je schopen postupovat díky tomu, že začíná čerpat síly z odevzdání a je připraven na altruistické činy. Až poté přechází na jiné palivo- energii odevzdání.

Otázka: Co to je alternativní palivo pro odevzdání?
Odpověď: Palivo pro odevzdání je uctívání Stvořitele, velikosti Vyššího. Proto je zapotřebí citů: velikost skupiny, potom velikost učitele a všech kabalistů minulého pokolení a potom velikost Stvořitele. Pokaždé musíme pracovat nad touto velikostí, z tohoto dostaneme sílu a postoupíme dopředu.

[#133228]
Z lekce 22.04.2014 Z článku Rabaše „Tři modlidby“

Nikdo nás v Egyptě nedrží!

Z článku “ Stalo se po dlouhé době“ (Kniha „Shamati“ Článek 159): Ale skutečnost je taková, že práce v Egyptě pro ně byla velmi příjemná. Jak je psáno: „A zamíchali se s jinými národy a přijali jejich způsob života.“

Nechceme odejít z Egypta z vlastní vůle. Válčíme s vlastním faraonem (egoizmem) uvnitř sebe.

To znamená, že pokud Israel je pod nadvládou jiných národů, které vládnou nad Israelem, a nemůže se zbavit cizího vlivu, má radost z otrocké práce a nemá přání se osvobodit z otroctví.

Egoizmus vládne nad srdcem a rozumem člověka. Je možné otevřít všechny hranice a přesto nebude chtít odejit z otroctví. Je odevzdán faraonovi více, než všichni ostatní egypťané. Přání odevzdávat, která se dostala pod nadvládu egoizmu, se stávají ještě více mu odevzdanější, než samotné přání dostávat.

Nechce opustit Egypt a odevzdaně pracuje pro faraona. Egoizmus drží člověka pevně a on se stává jeho věrným a velmi oddaným pracovníkem. Vždyť tuto sílu, kterou obdržel pro budoucí práci, a odevzdanost síle dávání teď používá v práci pro egoistické síly.

Nikdo nás nedrží v Egyptě – my jej jen nechceme opouštět. Radujeme se ze svého života s duchovními problémy více, než obyčejný člověk ze svého pozemského života.

[133050]

Z lekce 18.04.2014, článek 159. z knihy „Šamati“, „Stalo se po dlouhé době“

Jeden za všechny, všichni za Jednoho

cz_banner_paris_180-150Mezinárodní Kabalistický Kongres

Business Village Paris 9-11.05.2014

Dny bratrstva a jednoty, otázek a přemyšlení, jsou to dny globálních změn pro každého z nás. Každý kdo byl na Kabalistickém kongresu, může říct, že je to jeden z nejsilnějších zážitků, schopný změnit váš život k nepoznání. Spolu se stovky přátel, přijíždějících z různých koutů světa pochopíte, že jste nebyli nikdy samotní na tomto světě. Pocítíte obrovskou sílu spojení společně s ostatními lidmi. Mimo vzdálenost, mimo čas, mimo odlišnosti, tisíce stejně smýšlejících z celého světa se sejdou spolu s námi ve stejný čas a za stejným cílem – aby díky jednotě udělali lepší svět, vybudovali ideální společnost, základem které bude láska a harmonie s Vyšší Přírodou.

Kongres proběhne 9-11 května 2014 (pátek, sobota, neděle) v Business Village, Rue Montaiguillon, 77560 Louan-Villegruis-Fontaine, France, 100 км. od Paříže. Program kongresu obsahuje: lekce prof. Michaela Laitmana, semináře, kurzy, kulturní programy, hostiny, setkání přátel a další různé povzbuzující akce..

Připojte se k nám!

http://www.eurocongress.info/cz

Hlavní je život po operaci

 

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak si můžeme zvyknout na vzestupy a sestupy, které na sebe pokaždé berou různé podoby, abychom je mohli zvládnout stylem – „cokoli jen neodejít“?

Odpověď: Pokud člověk přichází na lekci každý den, zabývá se šířením, a je spojen s přáteli, pak jediné, co potřebuje, je vytrvalost.

Existují stavy, ve kterých je člověk zcela oddělený, zdá se být na lekci fyzicky přítomen, ale ve skutečnosti na ní není. Dokonce i v práci chodí kolem bezmyšlenkovitě.

Zvyk je velmi důležitý: musíte se zavázat různými způsoby, které vás uvážou. Pro člověka, který chce seriózně postupovat, stojí za to vzít si někoho, kdo sdílí stejné zájmy, cíle a kdo posiluje jeho spojení se společností. To vše ho posiluje a svazuje, a nedovolí jeho zvířeti utéci.

Hlavní věc je pokračovat. Vyšší světlo pro nás připravuje různé stavy a my musíme být trpěliví a počkat, až všechny tyto stavy přejdou, a urychlovat je, jak jen můžeme. Urychlování těchto stavů mění náš postoj k nim, což znamená, že už vidím stavy, kterými procházím v jiném světě a přistupuji k nim jako k žádoucím stavům.

Vzpomínám si, jak jsem kdysi běžel na operační sál a položil jsem se na operační stůl, tak abych mohl být operován co možná nejdříve, protože jsem se op autonehodě cítil tak špatně. Obvykle je pacient přinesen na operační stůl na nosítkách, ale já tam běžel sám. Dychtil jsem tak po této operaci, protože jsem měl potíže s dýcháním, moje plíce byly plné krve.

Musíme cítit touhu běžet k duchovnu, pak nám bude jedno, co se stane, protože život poté je důležitější.

Pak budeme jako diváci sledující krize, kterými procházíme, ze strany. Chápeme sestup ve kterém jsme, měříme ho, studujeme a zkoumáme. Postupně začínáme přistupovat k naší touze přijímat jako k místu výkonu práce, tím jak rozhodujeme co s ní dělat.
[132308]
Z 1. části denní lekce kabaly 9/4/14, Shamati # 54

Jen jeden krok

Dr. Michael LaitmanOtázka: Zajišťuje účast v celosvětovém projektu úspěch? Podporujeme tím globální skupinu?

Odpověď: Nepodporujete nikoho! Jste všichni egoisté a jednáte pro své vlastní dobro.

Musíte se sjednotit za účelem vytvoření dostatečné skupinové síly co do množství tak i kvality tak, že množství zdvojnásobené kvalitou vám dá sílu, stejně jako elektrický proud zdvojnásobený napětím, který generuje sílu elektrického stroje.

Taková by měla být skupina, jak se říká: „Králova sláva je v množství“. To je velmi důležité! Existuje hrdina v množství a existuje hrdina v kvalitě. Potřebujeme obojí.

Takže pokud nejste součástí obecné skupiny Bnej Baruch, je to špatné. Nebudete mít dostatečnou sílu nádoby(přání), ve které je Stvořitel odhalen.

Dnes jsme Shora obdrželi veškeré nezbytné podmínky pro shromáždění všech a pro vykonání práce k odhalení Stvořitele! Jedná se o velmi jednoduchý úkol. Vidím to jako jeden krok vpřed a nic víc.

Neumíte si představit, jak smutný jsem, když vidím, co se děje. Vše, co potřebujeme v současných podmínkách, je shromáždit se a připojit k našemu hnutí i veřejnost! Je to víc než dostatečné k dosažení první úrovně. Ale my před tím stojíme jako hlupáci před zdí a nevíme co dělat, i když máme úžasnou metodu.
[132252]
Z denní lekce kabaly 28/3/14, otázky a odpovědi s Dr. Laitmanem

Přátelé se stejným cílem

Otázka: Jaké je spojení mezi námi? Vždyť my nejsme přátelé z materiálního pohledu. Jak se správně sjednotit?

Odpověď: Přátelství na materiální úrovni se charakterizuje tím, že lidem je spolu příjemně, mají podobné zvyky, společné známé atd. Toto je spojuje.

My jsme přátelé jiného typu, jsme přátelé se stejným cílem. Pokud bychom neměli stejný cíl, nikdy bychom se spolu nesešli. Proto musíme přesně pochopit, že pouze důležitost cíle nás drží pohromadě a ještě více nás spojuje. Proto existuje skupina.

Problém je v tom, jak nezapomínat na to, že skupina neexistuje sama od sebe. Ani my nejsme přátele sami od sebe, kteří se zde sešli proto, že je nám spolu dobře. Je to ale tak, že spojením se nade všemi problémy, které mezi námi stále vznikají, duchovně rosteme. Skupina musí vědět, za jakých podmínek se sešla, ve jménu čeho a co je ve skutečnosti její práce.

Každý den mezi sebou musíme rozkrývat nové problémy a každý den se musíme snažit je řešit pozvednutím se nad ně. Nemáme totiž řešit problémy tak, jak je to obvyklé na naší úrovni, ale právě pozvednutím se nad ně se žádostí ke Stvořiteli o nápravu. My nejsme schopni se sebenapravit – je to duchovní náprava. Neděláme nic, pouze vyjasňujeme na seminářích naše problémy, žádáme Stvořitele, aby nás napravil a naplnil. Pouze On napravuje spojení mezi námi, svým rozkrytím dává potěšení a osobně se projevuje v našem spojení.

[132194]

Z lekce 28.03.2014, „Otázky a odpovědi“

 

Fenomén globalizace: Sociální aspekt

Názor: Globalizace představuje postupnou přeměnu světového prostoru do jediné zóny, kde se svobodně přemisťují lidé, kapitály, zboží, informace, vznikají a rozvíjejí se subjekty sociálního rozvoje, sociální instituce, formuje se a člověk si uvědomuje těsné vzájemné spojení v rámci systému „člověk- společnost- příroda“, což vede ke konečnému formování celosvětové jednoty.

Globalizace buduje kvalitně nový stav světa. Udržuje pozornost na člověku jako na základním subjektu procesu globalizace. Dá se říct, že globalizace je postupným procesem vzájemného poznávání se lidstva a prostředí, které jej obklopuje, ve výsledku čehož se objeví jednotná sociální struktura celosvětového významu. Globalizace je přirozeným, objektivně historickým procesem integrace všeho sociálního: států, národů, komunit, kultur, hodnot, sfér společenského života, které pomáhají formování světového společenství a jednotného celosvětového systému a  unifikace společného života na různých místech. Jelikož planeta má uzavřený prostor, lidstvo se spojuje do jediné sociálně kulturní celistvosti „Holistic world“- celistvý svět.

Člověk začíná rozumět jednotnosti světového systému, rozkrývá další aspekty této jednoty a své zapojení do tohoto systému. Tehdy se začíná měnit obraz myšlení, pohled na svět, hodnoty, stanoviska, priority, chování člověka.

Není to tak dávno, kdy člověku stačilo myslet pouze na sebe a na své blízké okolí. Ale globální tendence posledních desetiletí nutí člověka pocítit odpovědnost ne pouze za „své“ v obvyklém pochopení tohoto, ale také za společný osud lidstva, celé země, nutí ho rozšířit hranice z „moje“ na úroveň celosvětového globálního významu. Ve výsledku se lidé stávají obyvateli jednoho „velkého“ domu.

Probíhá změna priorit společenského rozvoje. Pozornost se postupně přenáší na sociální sféru života společnosti, jako na jednu z dominant současné globalizace, zatímco v minulosti byly důležitější geografické, ekonomické, politické a kulturní aspekty. Globalizace formuje kvalitně nový stav společnosti, transformuje sociální struktury a formy vzájemné komunikace ve společnosti, mění role a hodnoty člověka.

Replika: Ve výsledku vidíme civilizaci jako více a více globální, integrální a vzájemně propojenou. Národy se sbližují přirozeně, ale ne z vlastní vůle. Přestávají vidět hranice a vzdálenosti. Ale vlády stojí v cestě tomuto sbližování a všelijakými způsoby brání tomuto procesu pro svou osobní egoistickou odměnu.

Postupně se stává více jasné, že právě vlády jsou to přebytečné a škodlivé v nových integrálních vztazích světového společenství.

[132421]

Nezůstat s tím, co tam je

Dr. Michael LaitmanČlověk, který studuje a zabývá se moudrostí kabaly, metodou nápravy, musí pochopit, že se učí moudrost. Existuje zcela nový přístup k pochopení této moudrosti, protože se přijímá v nových Kelim, orgánech vnímání člověka.

Jsme v nějaké realitě, která je plná nekonečných barev, zvuků a vlivů, které nejsou omezeny vzdáleností a časem, zahrnuje v sobě miliardy forem odevzdání. Jsme vloženi do této reality, ale chápeme z ní pouze malou část podle našich omezených smyslů. Je tady a my ji necítíme.

To vše se změní uvnitř našich pocitů. Absorpční médium se změní a my budeme cítit sami sebe v nové realitě. Funguje to pouze tímto způsobem.

Lidé si myslí, že to, co čtou v článcích, a to, co slyší na lekcích, k nim musí přijít zvenčí. Nic nepřijde! Tato změna se musí stát ve mně a stane se jen do míry mého úsilí, pak ucítím, že jsem na novém místě. Vytvořím pro sebe a představím si nějakou novou formu celého Olam Ein Sof (svět nekonečna).

To znamená, že očekávám, že dojde ke změnám ve mně a nikoli mimo mě. Tento imaginární svět je neživý, protože v něm se věci zdánlivě mění kolem nás. V duchovním světě není nic takového okolo nás. Tam okamžitě cítím, že všechno záleží na mě, na mých vlastnostech a na tom, co se v nich děje.

To znamená, že cítím, jak se mé Kelim mění, a podle toho cítím porozumění v těchto Kelim. Zkoumám, testuji a učím se to i ono, a z toho se objeví moudrost kabaly.

Takže, je třeba očekávat vnitřní změny, ne že se něco stane z vnějšku. Není nic, co očekávat zvenčí, ale pouze uvnitř člověka. To je velmi důležité. Můžeme čekat na změnu stavu, na jeho nápravu, když ale nejsme zaměřeni na naše vnitřní změny, pak i nadále zůstáváme s tím, co tam je.

Člověk musí vždy sám sobě vysvětlit, že neexistují žádné jiné změny kromě vnitřních změn, že neexistuje žádný nový svět, jen nové porozumění v sobě v souladu s novými vlastnostmi, které získává.
[132270]
Ze 4. části denní lekce kabaly 8/4/14, Spisy Rabaš

Černá písmena, která popisují světlo

Dr. Michael Laitman

Ve spiritualitě nejsou písmena ani symboly, jejichž prostřednictvím ji lze pochopit. Spiritualita je chápána pouze smysly, které se v nás postupně budují. Baal HaSulam píše v dopise 14: „Veškeré násobení v duchovnosti spoléhá na písmena, která jsou vytažena z materiality tohoto světa …,“ což znamená, ze stavů, jimiž člověk prochází, jak je psáno: (Izaiáš 45:7) „… a tvořím tmu.“

Nejsme připraveni pochopit Světlo, vnímáme ho podle jeho nepřítomnosti, jako černá písmena na bílém pozadí. V takové formě dosáhneme uvědomění světla, ze tmy, z problémů, z nedostatku světla.

Člověk nemá smysly pro objevování Stvořitele, objevování vlastnosti dávání. Nezná, nerozumí a necítí to. Nachází se to nad ním. Vysvětlit odevzdání je pro nás jako učit psa být člověkem: pochopit, cítit a dělat rozhodnutí jako člověk. To je prostě nemožné.

Každý se rodí na úrovni zvířete, jak je řečeno: (Job 11:12), „… z divokého osla narodí se člověk.“ A jen Světlo, které je námi přitahováno v nás buduje úroveň Adam (člověk). Tedy vyžadujeme všechny druhy „písmen“, které jsou v nás vybudovány z temnoty. Dostane se k nám nějaký druh osvícení, nějaké malé odhalení a najednou se odhalí všechny druhy nedostatků a problémů. Tedy nad tímto rozdílem jednoho oproti druhému se učíme o různých stavech, dokud nejsou všechny spojeny do duchovních pocitů a rozlišení.

[131544]

Z 1. části denní lekce kabaly 2/4/14, spisy Baal HaSulam