Obývací prostor

Dr. Michael Laitman

Musíme si představit duchovní svět jako prázdné vakuum. Na jedné straně tohoto prázdného vakua je člověk a na jeho druhé straně je Stvořitel. V této prázdnotě, která nás odděluje, začneme stavět všechny druhy spojení, oblastí a forem, které nás spojují se Stvořitelem.

Vyplňujeme tento prostor našimi myšlenkami, touhami a záměry ohledně Stvořitele se všemi druhy pozorování o síle touhy: Shoresh (0), Aleph (1), Bet (2), Gimel (3), Dalet (4). To znamená, že stavíme různé oblasti v tomto prostoru, formy bližší Stvořiteli, jako vnitřní spirálu, kostky, pyramidy a všechny druhy geometrických forem.

Všechny tyto formy jsou vyrobeny z myšlenky, našeho záměru dosáhnout Stvořitele všemi možnými způsoby, protože v každém jevu se nacházejí čtyři fáze, všechna omezení. Prozatím, nejsme připraveni pozvednout se nad nimi, takže se vytvoří forma HaVaYaH .

Nicméně, poté, co dosáhneme dokončení nápravy, všechny tyto samostatné formy zmizí a propojí se do integrálního tvaru, který vyplňuje tento prostor nekonečným spojením se Stvořitelem, který již není v různých samostatných formách, ale sloučen do jednoho celku.

[130307]

Z 2. části denní lekce kabaly 3/16/14 , Zohar

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: