Daily Archives: 24. 3. 2014

Čas běží

Dr. Michael Laitman

Není nic důležitějšího, než šíření. Kromě toho, nemáte co víc dělat, nic nepomůže, ani naše krásné úmysly, ani tance s přáteli. Neexistuje žádná jiná činnost kromě šíření, která zůstane po vaší smrti a bude zaznamenána na vašem účtu. Tak si vyberte, co budete dělat.

Život se děje každý den, každou vteřinu, každou chvíli, čas běží. Pokud ho nenasměrujete k šíření znalostí o Stvořiteli ve světě, odhalení Stvořitele stvořením, což je základem moudrosti kabaly a je cílem stvoření, pak nejste v duchovnosti. Existuje nějaký druh fyzického proteinového těla, kterému dali příležitost rozvíjet osobnost a to nevyužilo tuto příležitost.

A nemyslete si, že i aktivity, které děláte v zájmu šíření, jsou vaše osobní činy. To vše je na účet prostředí, vnějších podmínek, které vás přitahují a zavazují. Po veškeré té velké práci, kterou jste vykonali, jaké procento zůstalo, aby bylo zaznamenáno na vašem účtu?

Neexistuje žádná jiná možnost podobná odhalení činů Stvořitele stvořením, kromě šíření. A není důležité, zda je to ve skryté formě jako integrální vzdělávání, spojení mezi lidmi a tak dále. To vše je práce ve správném směru a správném tvaru, přes který je možné se obrátit a dostat ke společnosti. Proto doporučuji dělat to.

V opačném případě, proč bych potřeboval spojit všechny druhy akcí v tomto světě s fenomény Vyššího světa a vysvětlit to jako malým dětem na jejich úrovni? Je jasné, že všechny tyto problémy jsou problémy lidského ega. Co na tom záleží, jak tento malý člověk koná? Ale je to dosažení shůry pro tohoto malého člověka, což je ve skutečnosti zjevením božství.

[130422]

Z 2. části denní lekce kabaly 3/20/14 , Zohar

Věčné svátky světla

Dr. Michael LaitmanTóra, “Exodus” (Ki Tissa), 34:23-34:24: “Třikrát v roce ukáže se každý z vás pohlaví mužského před svým Stvořitelem, Pánem, Bohem Izraele. Nebo vyvrhnu národy před tebe a rozšířím meze tvé, aniž kdo sáhne na zemi tvou, když vystoupíš před Pánem, svým Bohem, třikrát v roce.”

Rok je určitá úroveň. Určitá úroveň se dělí na dny, týdny (týden není astronomický koncept, ale duchovní), měsíce a začátky měsíců. Pro ty, kteří s Tórou pracovali správně, byly tyto koncepty tak přirozené, jako jsou dnes.

Je to o třech liniích, kterými musí člověk stoupat na každé úrovni. Každá úroveň je rok (pochází z hebrejského slova opakovat se: „Shana” od “Lishan,” procházet znovu a znovu, vystoupat a zase se vrátit).

Proto v principu se všechny svátky každý rok opakují. Když tento svět zmizí z našich pocitů, všechny úrovně se zavinou a odhalený zůstane pouze jeden stav, Svět nekonečna, a přetrvá pouze jeden svátek, který je zván „jedním dnem,“ nepřerušované Světlo.
[130392]
Z pořadu KabTV´ “Tajemství věčné knihy” 16/09/2013