Daily Archives: 22. 3. 2014

Výstup na čtyřicet úrovní

laitman_2011-02-25_9648[1]A Bůh řekl s odkazem na Mojžíše: „Zapiš si toto, protože je to základ Mého spojení s tebou a s Izraelem“. A strávil tam Mojžíš čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, nejedl chleba ani nepil vodu, a Bůh napsal na desky Desatero Zákona (Tóra, Exodus „Šemot“, „Ki tisa“, 34:27-34:28).

Jde tu o výstup Malchut do Biny.
„Čtyřicet“ – je úroveň, na kterém člověk úplně opouští svůj egoistický stav, pozvedá se nad ním na čtyřicet úrovní (úroveň Biny, odevzdání) a odměňuje se vlastností „Mojžíš“.
Tóra poskytuje člověku metodiku vzestupu na úroveň Adam, když se vzdává všech svých egoistických vlastností. Neznamená to ale, že se stává poustevníkem, dodržuje půst, přestává se zabývat obvyklými věcmi, přestává pracovat, nevstupuje do manželských vztahů – ne! Jednoduše uvnitř sebe začíná udržovat záměr pro odevzdání.
Ve všem ostatním vede obvyklý život: pracuje, stará se o rodinu, komunikuje s celým světem. Teď to ale všechno dělá, aby se přibližíl k vlastnosti odevzdání.
Všechno nezbytné proto zůstává, ale všechno zbytečné postupně mizí a člověk postupuje, pozvedá se na úroveň, kde mu zůstává pouze jeden čistý záměr – dosáhnout vlastnosti odevzdání, která se nazývá „Výstup na čtyřicet úrovní“.
„… čtyřicet dnů a čtřicet nocí, nejedl chleba ani nepil vodu“- znamená, že se člověk zabývá pouze odevzdáním a dosahuje toho, když už vstupuje do kontaktu se Stvořitelem na úrovni Biny.
Z TV seriálu „Tajemství věčné Knihy“, 30.09.2013

[#130468]