Daily Archives: 21. 3. 2014

Cítit Stvořitele

Dr. Michael LaitmanOtázka: Naznačil jste, že bych se měl snažit cítit “není nikoho jiného kromě Něj,” představit si to. To proto, že to kde jsem, není skutečnost….

Odpověď: To není problém. Problém je v sebe-anulování do takového stupně, že cítíte, že existuje pouze Stvořitel.

Otázka: Jak? Necítím, že by On existoval v naší realitě.

Odpověď: Požádejte. Obraťte se k síle, kterou necítíte a požádejte Ho, aby Vám dal možnost Ho cítit.

Cítit Ho znamená, stát se jako On. To znamená sebe-anulování, protože k cítění sebe dochází z důvodu, že jste Mu protikladem. A do míry, do jaké se anulujete, Ho cítíte.

On a já nemůžeme existovat současně. Takže, požádejte Ho, aby Vás anuloval, a tím budete jako On.

Mnohokrát to zopakujte společně s přáteli a postupně začnete vstupovat do svých emocí. Není jiné cesty.
[130111]
Ze světového týdne Zoharu“Kongres integrálního vzdělávání“ den třetí 04/02/2014, 1. lekce