Konečně je čas jednat!

каббалист Михаэль Лайтман

Náprava rozbitých duší začala od Adama Rišona a pokračuje skoro šest tisíc let, až po současnost. My se nacházíme v poslední, zvláštní etapě, lišící se od ostatních tím, že náprava tady musí probíhat vědomě, velkým množstvím lidí, to jest duší, ve kterých se rozsvítily jiskry od rozbíjení. Všech těchto tisíc let od Adama Rišona až po současnost, probíhala různá období, kdy se duše napravovaly přes různé tváře, individuálně nebo v menších skupinách. První skupina byla založená Abrahamem a pojmenována Israel (jašar- keľ, „přímo ke Stvořiteli“).

Ale dnes se nacházíme ve zvláštní době, které kabalisté dali název „poslední pokolení“. Vždyť právě dnes musíme realizovat vědu kabala prakticky, to jest připojit všechny lidi k procesu nápravy.
To je charakteristické pro poslední etapu nápravy, která musí přijít ke konci během několika let, nebo desítek let, toto záleží na námi vynakládaném úsilí. Do teď na nás vyšší řízení působilo závazným způsobem a my jsme skoro neměli možnost zrychlit čas nebo změnit termíny.
Všechno se rozkrývalo ze shora dolů: stavba Prvního Chrámu – rozbíjení, stavba Druhého Chrámu – rozbíjení a takto se to odehrávalo až do ukončení posledního vyhnanství.
Ale od tohoto okamžiku a dále, po návratu národu Izraele do své země začala poslední etapa nápravy, která žádá pochopení, uvědomění a připojení k tomuto procesu celého lidstva. Co tohoto procesu musí být zapojení nejen zvláštní osobnosti a malé skupiny, ale ve výsledku se do toho musí zapojit celý svět. O tomto psali kabalisté a je to také pochopitelné se skladbou vyššího systému. Pouze poté, co se celý svět zapojí do tohoto procesu, budeme vhodní konečné a očekávané nápravy.
Proto pro nás není dostatečné pouze studovat. Studujeme proto, abychom přitáhli světlo, vracející ke zdroji, a posílili člověka na tom stupni, na kterém se nachází. Pokud nebudeme prakticky pracovat s lidmi, což je nejdůležitější, potom nemá cenu studovat vědu kabalu. Vždyť její realizace spočívá právě v tom, abychom prakticky rozšiřovali svoje prostředí a společnost více a více.
Takové rozšíření ve všech směrech, je naprosto nezbytné, unikátní a není typické pro jakoukoliv jinou dobu existence. Toto učení bylo vždy utajené, malé skupiny se scházely na nějakém nepřehledném místě, aby na sebe neupoutávaly pozornost, bylo to totiž odlišné od všech ostatních náboženství.
Dnes je tomu právě naopak, naše doba je úplně protikladná a musíme ukázat, co je to skutečné náboženství a v čem je smysl existence člověka v tomto světě.
Kabalisté ve všech pokoleních snili o takové práci, ale neměli povolení jednat. Pouze v naší době se to stalo možným.

[#130326]

Z lekce na těma „Důležitost šíření“, 19.03.2014‏

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: