Přeměna souboru lidí ve skupinu

Dr. Michael LaitmanSkupina musí být prostředkem k vzestupu, k dosažení malého stavu (absolutního odevzdání), k dosažení důležitosti cíle. Být ve skupině neznamená pouze, že se nacházíte ve společnosti sta lidí. Skupina je systém, ve kterém chcete být na pravé straně, následujíce bod volby.

Před volbou to ještě není skupina, ale zkrátka soubor lidí, jako dav, který opustil Egypt, který se ještě nezměnil v lidi, ale byl jen masou. Pouze poté přijali Tóru, vstoupíce do vzájemné záruky, pak je o nich řečeno: „Dnes jste se stali mým  lidem.”

Poté, co se objeví ego na hoře Sinaj (“Sin” – nenávist), která byla mezi nimi všemi, myšlenky, které rozeštvávali ty, kteří se shromáždili na úpatí hory, pouze poté člověk pocítí potřebu skupiny.
[128995]
Z přípravy na denní lekci kabaly 02/03/2014

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: