Cesta ženy

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co když postupuji rychleji než má žena?

Odpověď: To je špatný přístup. Pokroky mužů a žen jsou rozdílné povahy a stylu, nelze je porovnávat. Co dělá ve stvoření žena není to stejné, co muž.

Někdy muži a ženy mohou najít společný jazyk, ale zpravidla toho nejsou schopni. Začnete číst jakýkoli článek či poslouchat lekci a uvidíte, že ona přemýšlí jinak než vy, jako byste k dané věci přistupoval z jiného úhlu pohledu. Nakonec ženy dochází ke stejným  detailům vnímání, ale cesta a analýza mužů a žen je velmi odlišná.

Muži a ženy mohou diskutovat o běžných otázkách, ale když dojde na podrobnosti, musíte vzít v potaz jejich stávající úroveň.

Otázka: Vidím, že se naše dojmy vzájemně doplňují z různých stran. Současně však,  moje žena věnuje hodně času a úsilí péči o naše dítě.

Odpověď: To je ženská náprava. Ženy se starají o své děti a někdy se zdá,  že je to na úkor jejich sebe-nápravy. Nicméně, přesně tak ženy postupují, a povinností ženy je být matkou.

Pokud nějakým zázrakem, bych třeba já neměl děti a mohl bych se plně věnovat studiu, šíření a nápravě? Ne. Ženy by měli napravit své duše péčí o jejich děti, tím, že jsou s nimi pohromadě, a v míře času a přání, které jim  poté zbývá.

Pokud má žena příležitost se vdát a mít děti, musí to tak udělat. Ženy by měly pečovat o děti, dokonce i když by se zdálo, že by bez dětí mohly udělat mnohem více a postupovat rychleji na jejich duchovní cestě. Mohly by, ale to není cesta ženské nápravy.

Otázka: Měly by se ženy s dětmi porovnávat s ženami bez dětí, které mají více času na studium a šíření?

Odpověď: Ne. Pokud se žena s dětmi účastní na studiu a jiných aktivitách do míry, do jaké může, má to vliv na nápravu mnohem větší, než u ženy, která se „vyhýbá“ dětem, protože se chce věnovat kabale. Tento druh „abstinence“ nepomáhá.

Pouze si neuvědomujeme, že tento svět je postaven v souladu s duchovnem. Pokud přivedeme jiskry duchovna do tohoto života, dostaneme se blíže nápravě. Nelze vystoupat do další duchovní úrovně, pokud jste pro něj nepoložil základy v tomto světě. To je důvod, proč se musíme ženit, mít děti a odtud se posunout dál.

Mohlo by se zdát skvělé, kdyby všichni moji studenti neměli práci se starostmi o tento svět a byli oddáni duchovnu. Představte si: každý by studoval a šířil. Ale místo toho se žení a ženy jsou téměř okamžitě odstřiženy od procesu, a muži jsou zavázáni podporovat své rodiny a řešit nekonečné problémy společně se svými partnerkami.

To je přesně to, o čem náprava je. Nemůžeme se před tímto faktem  schovávat. Později pochopíte, že to je optimální způsob, jak dělat naši práci tím nejlepším  způsobem.

A naopak, ti, kteří se vyhýbají manželství, odmítají možnost nápravy. To platí jak pro muže, tak pro ženy. Takže, pokud existuje ta možnost, měli byste založit rodinu a vzít na sebe toto břemeno.

V každém případě, rodina má přednost před čímkoli dalším, protože je základní částí nápravy světa. Není náhodou, že současný svět čelí kolapsu rodinné struktury; tato situace předchází základní nápravě.
[127454]
Ze 4. části denní lekce kabaly 14/02/2014,  Spisy Baal HaSulama

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: