Euromaydan: Amerika vs Evropa – způsobit ve státě zmatek

Dnešní Ukrajina je spojnicí, mostem mezi Evropou a Ruskem. USA se však sjednocení mezi Evropou a Ruskem nelíbí, a dělá všechno proto, aby k němu nedošlo.

 

Výňatky z interview ruského žurnalisty Antona Baranova s Dr. Michaelem Laitmanem, hlavou Mezinárodní akademie kabaly:

 

Ukrajinský proces se nezastaví, a je velmi podobný “Arabskému jaru.” Mluvíme tu o řízeném, předem dohodnutém procesu, který zapadá do celkového trendu sobeckého lidského vývoje. 

 

Celkově vzato, jsou dvě síly: jedna je zaměřena na sjednocení, a druhá na rozdělení. Ta první síla v sobě zahrnuje pokusy vytvořit společnou zónu Evropy, Ruska a Číny stejně tak jako Japonska. Ale to je v některých ohledech v rozporu s přáními a plány americké vlády. Je proti tomu. A v tom nejhorším scénáři, by tato konfrontace mohla vést ke světovým válkám. 

 

Stávající trendy nepovedou k ničemu dobrému. V naší zemi to k ničemu dobrému nevede. Běžný občan je otrokem. A síla, která je ovládá, je vede, především, k chaosu. K tomu samému došlo na dálném východě.

 

K ničemu nedojde jen tak. USA jedná proti Evropě. Vždyť Evropa se sjednotila, aby se bránila USA, ačkoli ne do úplné nezávislosti, ale do jistého sebe-vymezení. 

 

Dnes tu vznikla potřeba sjednotit Evropu prostřednictvím Ukrajiny s Ruskem. Tak se Ukrajina stala horkým místem; bez toho k sjednocení nedojde. Skládá se ze dvou částí pro-západní a pro-ruské, která se může stát „mostem.“

 

– Američané se toho velice obávají. Neboť pak by se objevil sjednocený geopolitický prostor; to zahrnuje i arabské země, a USA tak ztratí celý svět. Proto je nejdůležitější nedovolit Ukrajině, aby se stala spojnicí mezi Evropou a Ruskem. 

 

Pokud by silám, které řídí tento proces, podlehly masy, Ukrajina by upadla do separace. Není náhodou, že v současnosti čelí ohromným historickým rozporům, které dosud nebyly napraveny a spící leželi uvnitř, dokud „absces“ nepraskl a neodkryl se….

 

Výsledkem je to, že si musíme uvědomit, že naším hlavním nepřítelem je sobectví – egoismus. Kvůli němu nedokážeme dojít k žádným dohodám; nemůžeme se zbavit krize. Egoismus je naší povahou, a ona nás „ničí.“

 

V současné době svět nenachází body spojení, ačkoli zdánlivě, se učil z trpkých zkušeností válek posledního století. „Zlatému věku“ je konec, a neexistuje řešení. Každý ví, že člověk musí být integrální, jako příroda, že záchrana je pouze v naší jednotě, v přistupování k problémům společně, ale vlastně dokonce ani Evropa toho není schopná, navzdory faktu, že zdánlivě vytvořila společný prostor.  

 

Musíme se dostat nad naši egoistickou povahu, a vhodné nástroje opravdu máme. Pouze poté budeme schopni řešit globální, spojené problémy správným, integrálním způsobem, ve vzájemném spojení. V každém případě v tom leží naše budoucnost.

 

No, dnes se naše opozice vůči sjednocující síle přírody projevuje v rozkladu rodiny, různými konflikty. Problém je v tom, že našemu egoismu dovolíme, aby nám vládl.

 

A v tom spočívá historická nutnost – musíme si uvědomit zlo egoismu. Jedině tak dojdeme k závěru, že se musíme změnit, že problém je v člověku, v každém jednom z nás, ve všech sedmi miliardách, a v ničem jiném. 

 

Proto, pouze pozvednutí se nad výzvy našich společných problémů, vyhlášení války proti egoismu, coby nejhoršího nepřítele, nám dovolí se sjednotit a stvořit úplně nový svět. 

 

Správná metoda nalezení budoucího tvaru státu, lidí, světa, tou je společná diskuze, bez starých křivd a stížností, bez vracení se k minulosti. Jakékoli válčení bude proti tomuto všeobecnému vzestupu směrem k porozumění bezmocné. Vskutku, opravdová jednota nám dá sílu, která se nachází nad úrovní běžného egoismu. 

To je způsob, jakým jsme jednali v Izraeli v r. 2011, když se Američané snažili o něco obdobného tady, vtáhnout masy.

Dobrá anti-egoistická armáda, která osvobozuje lidi, toho nedosahuje zbraněmi, nýbrž kulatými stoly, za kterými sedí bez výjimky všechny strany a řeší problémy v souladu s anti-egoistickou metodou. 

 

Jsme spolu, naprosto, vzájemně spojení do jednoho světa. Nezáleží  na tom, kolikrát „hrajeme“ v politických strategiích a jiných hrách, naše spojení pouze roste, ukazuje nám větší vzájemnou závislost lidí, národů, států, stejně tak jako naši závislost na prostředí. 

Ve skutečnosti se nacházíme v uzavřené kouli, která nás ze všech stran ovlivňuje principy jednoty. Nicméně, náš egoismus, stojí proti tomu; naopak, rozděluje nás, doslova nás roztrhává od sebe. Tak se projevuje protiklad mezi přírodou a naší povahou. 

To je příčinou, proč nás příroda vede k integraci tvrdými metodami. Celá historie 20tého století je toho důkazem. 

Dnes, ať chceme či nikoli, už není možné si hrát na protekcionismus. Dobré spojení není jen hezký slogan, ale naléhavá nutnost, pramenící ze všech studií, z faktů. Svět je integrální; my nejsme. Takže, musíme se změnit.
[128304]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: