Očekávání Mesijáše

Dr. Michael LaitmanOtázka: Před několika dny jste řekl, že pokud udržíme stejnou úroveň spojení, pak dosáhneme toho, že přijde Mesijáš. Máme namířeno správným směrem? Jak můžeme zabezpečit vzájemnou podporu, a jak pokračovat v naší práci správně?

Odpověď: Míříme správným směrem a jsem opravdu potěšen výsledkem kongresu i naším jednáním po kongresu. Nicméně, stále nám chybí vnitřní spojení, což ale není na nás, nýbrž na světě kolem nás, neboť  jej musíme dotáhnout za sebou. Proto, nedosáhneme na sílu Mesijáše, dokud za námi nebudou statisíce a dokonce i milióny, protože tuto sílu Mesijáše musíme dostat pro ně.

Musíme vybudovat “vrstvu tuku,” tak aby kolem nás bylo místo, kde lidé porozumí, uslyší a do určité míry pocítí,  co je řešením krize. Pak naše modlitby nebudou egoistické a ne pro dostávání. V duchovnu nic nedostáváme bezdůvodně, ale pouze pokud máme někoho, komu to předáme ven. Jinak to bude pád, ohromné rozbití!

Pouze pokud se spojíme do miliónů, postupně jim budeme schopni předat Světlo, které napravuje, i naše duchovní dosažení bude bilionkrát větší, než jaké jim předáme. Takže potřebujeme množství lidí navenek, se kterými budeme více či méně spojení, což může být důsledek lekcí, které dáváme, darování knihy nebo tím, že někomu řekneme o našich ideách, apod. Jakéhokoli fyzického spojení není potřeba, protože je to těmito činy, kterými s námi již jsou spojeni do určité míry, prostřednictvím virtuální duchovní sítě.

Jsme na správné cestě a snažíme se splnit všechno. Nejdůležitější je účastnit se lekcí a šíření: bez ohledu na to, zda se výsledky zdají dobré či nikoli. Musíme lidem dát minimální informace, že toto je jediný způsob, jak napravit svět, a to je dostačující. Pokud bychom takto mohli přitáhnout dva miliony lidí, byli bychom skutečně odměněni Světlem, které by nás pozvedlo do další úrovně. Říká se mu Mesijáš, neboli síla, která nás protáhne Machsomem (bariérou) z nejnižšího stavu do dalšího vyššího stavu.

Otázka: Kdy se k nám běžný člověk připojí? Řekněme, že něco četl a říká, že souhlasí, je toto ono, už se stal naší součástí?

Odpověď: Musí se nějakým způsobem podílet na spojení mezi námi, alespoň pasivně, jako číst, co je na naší stránce nebo číst materiály, které mu posíláte. Nezáleží na tom, jak člověk reaguje, dokud jej trochu krmíme výňatky či články, nebo ho zveme na jídlo, aniž bychom ho žádali o cokoli na oplátku, prostě ho jen pozveme, protože se spolu setkáváme. Pokud pouze čte něco, co publikujeme, už je naší částí; nepodceňujte tato malá, slabá spojení!
[127952]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: