Tou hlavní věcí na shromáždění je všeobecná jednota

Dr. Michael LaitmanZ knihy Světlo a slunce Rava Kooka: Tou hlavní věcí na shromáždění je všeobecná jednota, kdy si každý žádá jediné: nalézt Stvořitele.

Shromáždíme-li se za účelem jednoho cíle: nalézt Stvořitele, který je odhalen uvnitř naší jednoty, to je správné spojení. Je to ta hlavní věc, které musíme dosáhnout. Na cestě k tomu už jsme, udělali jsme celou řadu akcí a příprav. Dnešní meeting je jen přípravou.

Neustále se k tomuto stavu přibližujeme, a záleží na nás, nakolik si zkrátíme cestu a dosáhneme prvního, minimálního spojení, ve kterém bude odhalen Stvořitel na úrovni Nefesh de Nefesh de Nefesh. To je přesně to, co potřebujeme, a bude to náš první duchovní stupeň.

Celkem je 125 stupňů, a první stupeň Nefesh de Nefesh de Nefesh odpovídá Malchut světa Assija. Chceme k němu vystoupat a uvnitř něj odhalit Stvořitele jako jednu nádobu naplněnou jedním Světlem. Jedna nádoba jsou všechna naše přání spojená dohromady. A jedno Světlo je Stvořitel, Světlo světa Nekonečna, které naplňuje celý vesmír, ale je odhaleno pouze do míry našeho stupně Nefesh de Nefesh de Nefesh. Nicméně, už to znamená náš vstup na duchovní žebřík.

Proto, „tou hlavní věcí na shromáždění je všeobecná jednota, kdy si každý žádá jediné: nalézt Stvořitele.” Chceme se dostatečně silně spojit, i kvalitativně tak, abychom prostřednictvím naší jednoty, tj. sebe-anulováním a vzájemnou inkluzí, dosáhli síly a formy, která nám dovolí odhalit Vyšší světlo v souladu s ekvivalencí našich vlastností. Pak, uvnitř této nádoby, která odhalila Stvořitele, budeme schopni Vyššímu světlu porozumět, cítit ho.
[126795]
Z přípravy na lekci pro kongres v Aravě, 30/01/2014

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: