Zvítězit nad „Zlatým teletem“

каббалист Михаэль Лайтман
A začal Mojžíš prosit svého Všemohoucího Boha, a řekl: “Proč se můj Bože hněváš na Svůj lid, který jsi vyvedl ze země Egyptské velikou silou a mocnou rukou? Proč dáváš možnost egypťanům, aby říkali: vyvedl je pro bídu, aby je zabil na horách, aby zmizeli ze světa! Vzdej se Svého hněvu… [Тóra, „Exodus“, „Ki Tisa“, 32:11-32:12]
Mojžíš chápe, že všechna přání, která se nazývají „hříšný lid“, která nedokáže napravit, jsou odsouzena k smrti. Tato přání se už teď nachází v duchovní smrti, a tak zůstanou nadále na této úrovni. Dnes, díky krizi, si začínáme trochu uvědomovat, že úroveň „zlatého telete“ je u konce. Ve snaze po jeho dosažení postupně přicházíme k pochopení, že na této cestě jsme pouze obětmi. Nešťastné lidstvo stále trpí a závodí se zdrojem svých utrpení, a pouze zřídka dostává menší potěšení, jako energii pro další závodění. A znovu a znovu a není žádného východiska. Pokud v takovém stavu uděláte člověka nesmrtelným – nebude většího trestu. Ale řešení za dané situace máme, právě díky konkretnímu spojení s vlastností „Mojžíš“, vlastností odevzdání a lásky.
[#126651]
Z televizního pořadu „Tajemství věčné Knihy“, 09.09.2013

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: