Ranní probuzení

Dr. Michael Laitman“Úvod do knihy Zohar,” článek, “Tóra a modlitba,” odstavec 183: A ráno, když vstane ze své postele, měl by žehnat svému Pánu, vkročit do Jeho domu a poklonit se před Jeho sálem s velkým strachem. A pak by se měl modlit svou modlitbou…..

Je jasné, že se tu nehovoří o fyzickém těle, když se probudí ze spánku. Ráno je stav, kdy člověka dosáhne nový duch z jeho integrace ve skupině, ze studia, workshopů a spojení s ostatními. Nemá jiný způsob, jak získat duchovní sílu než prostřednictvím okolí. Snaží-li se jít hlouběji do skupiny, být sjednocený s přáteli, může odtud čerpat sílu.

A taková skupina může být zpočátku malá. To znamená, že duchovní síly nemusí být zjevné, to však není podstatné. Pokud člověk ví, jak vejít a spojit se s nimi, získá sílu postupovat, jak je to známo z příkladu Rabiho Josi ben Kismi.
[126104]
Ze 4. části denní lekce kabaly 20/01/2014, Spisy Baal HaSulama

 

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: