Síla záměru je v jeho neměnnosti

Dr. Michael LaitmanMusím se snažit otevřít své srdce přátelům i všem jejich přáním, myšlenkám a očekáváním duchovna, aby vstoupily přímo do mého srdce bez opozice a kritiky z mé strany.  Pro správný záměr potřebujeme, aby byl Stvořitel centrem skupiny po celou dobu, a akceptovat tento stav s otevřeným srdcem. Všichni se musíme soustředit kolem tohoto bodu a zaměřit na něj všechna svá úsilí. Pouze v tom spočívá naše svobodná volba, kterou musíme realizovat. Tento postoj obklopující Stvořitele, který se nalézá ve skupině, je podobný přístupu u hory Sinai. Přesně jako tam, se od nás žádá Arvut (vzájemná záruka) a vzájemná podpora; jejich prostřednictvím můžeme dosáhnout neměnného záměru.

V duchovnu se nic nepoměřuje podle kvantity síly; spíše podle kvality. Silný záměr je záměr, který neustane. Slabý záměr zastavit lze. Ale silný záměr nelze zastavit a je neměnný, a proto je řečeno být vysoko. Zcela jistě přijdou všechny druhy rušení, jak všeobecné tak i individuální, ale tváří tvář všem narušením se musíme starat pouze o jedinou věc: tak silný záměr, který nikdy neskončí. Právě tím se musíme navzájem posilovat, a to je vzájemná záruka, jak je realizována.

Od malého a slabého záměru, se musíme dostat k velkému a silnému záměru; to znamená, od běžných zastávek, od ztráty toužení po duchovnu, se musíme dostat k jednomu srdci, do středu skupiny, ve kterém je odhalen Stvořitel tak, abychom se tam s Ním všichni spojili v jednom jediném objetí. Musíme si navzájem pomáhat vzájemnou zárukou, že se záměr nezastaví ani v jenom z nás. Neboť tím bychom hloubili díru do trupu naší společné lodi, do našeho společného srdce. Pokud přistupujeme ke kongresu s takovým úsilím, náš úspěch je jistý.
[125590]
Z 1. části denní lekce kabaly 15/01/2014, Workshop

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: