Daily Archives: 20. 1. 2014

Síla záměru je v jeho neměnnosti

Dr. Michael LaitmanMusím se snažit otevřít své srdce přátelům i všem jejich přáním, myšlenkám a očekáváním duchovna, aby vstoupily přímo do mého srdce bez opozice a kritiky z mé strany.  Pro správný záměr potřebujeme, aby byl Stvořitel centrem skupiny po celou dobu, a akceptovat tento stav s otevřeným srdcem. Všichni se musíme soustředit kolem tohoto bodu a zaměřit na něj všechna svá úsilí. Pouze v tom spočívá naše svobodná volba, kterou musíme realizovat. Tento postoj obklopující Stvořitele, který se nalézá ve skupině, je podobný přístupu u hory Sinai. Přesně jako tam, se od nás žádá Arvut (vzájemná záruka) a vzájemná podpora; jejich prostřednictvím můžeme dosáhnout neměnného záměru.

V duchovnu se nic nepoměřuje podle kvantity síly; spíše podle kvality. Silný záměr je záměr, který neustane. Slabý záměr zastavit lze. Ale silný záměr nelze zastavit a je neměnný, a proto je řečeno být vysoko. Zcela jistě přijdou všechny druhy rušení, jak všeobecné tak i individuální, ale tváří tvář všem narušením se musíme starat pouze o jedinou věc: tak silný záměr, který nikdy neskončí. Právě tím se musíme navzájem posilovat, a to je vzájemná záruka, jak je realizována.

Od malého a slabého záměru, se musíme dostat k velkému a silnému záměru; to znamená, od běžných zastávek, od ztráty toužení po duchovnu, se musíme dostat k jednomu srdci, do středu skupiny, ve kterém je odhalen Stvořitel tak, abychom se tam s Ním všichni spojili v jednom jediném objetí. Musíme si navzájem pomáhat vzájemnou zárukou, že se záměr nezastaví ani v jenom z nás. Neboť tím bychom hloubili díru do trupu naší společné lodi, do našeho společného srdce. Pokud přistupujeme ke kongresu s takovým úsilím, náš úspěch je jistý.
[125590]
Z 1. části denní lekce kabaly 15/01/2014, Workshop

Živý kanál spojení

Dr. Michael LaitmanJe řečeno, “muž a žena, Božství mezi nimi.” Kdo jsou muž a žena? V duchovním světě vše záleží na konkrétní roli: jednou dávám, jindy dostávám. Vskutku, abych dával, musím také dostávat, a abych dostával, musím také dávat.

Dostaneme se k tomu, že každý z nás někdy dává a jindy dostává, to znamená, že hraje buď mužskou nebo ženskou roli. Tak se realizuje: „Muž a žena, Božství mezi nimi.“ Pokud jsme v tomto vzájemném spojení, pak je mezi námi odhalen Stvořitel. Je to v těchto přenosových kanálech přijímání a dávání, kterým budujeme obraz Stvořitele (Bore), myšleno “přijď a uvidíš” (Bo-re).

Pokud mezi sebou vybudujeme správné vztahy podle zákona ekvivalence formy, pak se tento kanál spojení oživí, získá životní sílu. Je zapotřebí pouze vyvinout úsilí, aby se tak stalo, a uvnitř něho odhalíme, že je naživu.
[125637]
Z 1. části denní lekce kabaly 16/01/2012, Workshop