Neboť jste nejmenším ze všech národů

Dr. Michael LaitmanV okamžiku, kdy dosáhneme na první bod jednoty a první bod přilnutí, pak hned v následující okamžik cítíme bezmoc a zoufalství. Opravdu, ukazuje to na to, že jsme jen kapkou semene.

Tento celý malinový míč, náš opečovávaný cíl, náš vznešený sen, je ve skutečnosti pouze jeden specifický bod. To znamená, že jsme přivedli celý svět k jednomu počátečnímu bodu, k prvnímu stupni duchovního žebříku.

Co dalšího tedy děláme s tímto jedním malým bodem? Musí se rozrůst, ale čím, protože už jsme udělali všechno, co bylo možné pro spojení mezi námi. A nyní se nám ukazuje nová fáze, čtvrtá etapa rozvoje, do které je postupně zahrnuto celé lidstvo, kruh po kruhu.

Aktuálně jsme dosáhli stavu „národa kněží.“ Každý z nás už sehrál svou úlohu coby „první kněz“ (Cohen) pro přátele; to znamená, že “kněz” symbolizuje to, že sám o sobě nemá nic, ani myšlenky na sebe. Protože celým jeho děditstvím je Stvořitel. Duchovní nemají děditství ani majetek, ale pouze práci ve Svatém chrámu. Tento Svatý chrám je úroveň Bina, myšleno vše kvůli dávání.

Takovým způsobem začneme chápat důležitost zbývající části lidstva. Dosud jsme si třeba mysleli, že kromě skupiny nic nepotřebujeme. Nyní však si začínáme uvědomovat, že pokud k sobě nepřipojíme a nevložíme do sebe všechny jejich vnější nedostatky, pak nebudeme mít nic, s čím se obrátit ke Stvořiteli. Jak je psáno: „Neboť jste nejmenším ze všech národů“; jinými slovy, nemáme více nedostatku. A proto se říká „nejmenší“, protože to ukazuje na kvalitu a nikoli na kvantitu. Naše přání jsou velmi malá.

Z toho vyplývá, že musíme zvětšit význam cíle ve vztahu k celému lidstvu, začít pracovat s veřejností. Proto musíme studovat historii lidstva: vyjasnit si, proč jsme prošli celou touto cestou. Porozumět, že cíl stvoření v sobě zahrnuje každého jednoho člověka a dokonce i přírodu neživou, vegetativní i živou. Ve chvíli však, kdy napravíme vztahy mezi lidmi, napravíme společně s tím i celý svět neživý, vegetativní i živý, celé životní prostředí i klima. Musíme jen začít s lidmi správně pracovat.
[125109]
Z 1. části denní lekce kabaly 07/01/2014, lekce na téma: “Příprava na kongres”

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: