Daily Archives: 16. 1. 2014

Otrokem touhy

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, „Uvod do knihy Zohar,” bod 21: …neboť vůle v jakékoli podstatě vytváří potřeby, a potřeby vytváří myšlenky a koncepty tak, aby se dosáhlo těchto potřeb, které si vůle přijímat dožaduje. 

A jak se lidská přání liší jedno od druhého, tak i jejich potřeby, myšlenky a představy.

Naše mysl slouží přání. Reshimot (vzpomínky), které se probudí a rostou, nás naplní různými touhami, a mysl začne naplňovat tyto touhy, aby jich dosáhla.

Můžeme věřit, že jsme chytří, a že naše mysl zahrnuje celou realitu, ale pokud o něco nemáme zájem, pokud se nás to netýká, pak to i naše mysl nechává být. Je to tím, že je otrokem. Pokud něco chceme na fyzické úrovni, koná za účelem uspokojení tužeb týkajících se jídla, sexu nebo rodiny. Pokud se probudí touha po uznání, pak je přitahována k tomuto problému, a ostatní potřeby ignoruje. Stejně tak je tomu, když dojde na nadvládu či peníze, a celkově, všechny různé kombinace našich požadavků. Člověk je motivován kombinací různých přání, a mysl pracuje vždy v závislosti na spektru různých tužeb.

Celkově vzato, po pravdě nemáme svobodnou mysl. Nikdy nemůže být úplně chladná a objektivní, oddělená od pocitů, jak chceme, nebo si myslíme, že tomu tak je. Je to pouhý služebník přání.
[125232]
Ze 4. části denní lekce kabaly 10/01/2014, Spisy Baal HaSulama