Daily Archives: 15. 1. 2014

Čistota záměru

Dr. Michael LaitmanOtázka: Existují vnější měření či zjevení, která ukazují čistotu mého záměru?

Odpověď: Vaše skutečné záměry nejsou známy, dokonce ani Vám, a ostatní je zcela jistě neznají. Proto se moudrosti kabaly říká skrytá moudrost, vnitřní část světa, neboť vypovídá o tom, co v našem světě není zjevné.

Jak můžeme určit naše záměry? Jen se pokuste dělat vše ve skupině s dobrými úmysly a postupně začnete cítit, jak lžete ostatním i sobě, a budete se z toho radovat jako z odhalení pravdy.

Ba co více, značí to, že nejenže jste měl původně při činu špatné záměry a nyní je jejich pravá podstata odhalena, ale také že v budoucnu zůstanou takové. Takže co dělat? Požádat o dobré záměry.

Tak začnete provádět dobré fyzické činy pro dobro skupiny, snažit se pracovat uvnitř nich se správným záměrem. Výsledkem dosáhnete závěru, že to vše je jen ve Váš prospěch.

To je správný výsledek, odhalíte pravdu. A i když se necítíte pohodlně, musíte být Stvořiteli vděční a požádat ho, aby od nyní a dále Vám dal příležitost dělat správné věci. Pak je Vám dán správný záměr.

Napříště, když něco pro skupinu uděláte, bude Vám opět ukázáno, že máte nesprávný úmysl, a opět, stejným způsobem, půjdete vpřed. Takovým postupem, cykly, v sobě neustále objevujete nesprávnost svých záměrů, ale odhalíte je pokaždé na nové úrovni.

Samozřejmě, je to nepříjemná situace. Nicméně, za všeobecné podpory, celkové inspirace, porozuměním, že právě takovým způsobem postupujeme, uvidíte, že je to obdivuhodná vnitřní bitva. Závěrem, ze všech těchto protichůdných pocitů, člověk začne rozumět sám sobě, světu i Stvořiteli.
[124719]
Z Moskevského virtuálního kongresu 13/12/2013, 2. lekce