Monthly Archives: Leden 2014

Sklenice nečeká na kulku

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Úvod ke knize Zohar,” Bod 33: A musíte vědět, že jakékoli potěšení našeho Tvůrce z dávání Jeho stvořením závisí na míře, do jaké Ho stvoření cítí – že On je dávající, a že On je ten, který je obšťastňuje. Neboť pak z nich má velkou radost, jako otec hrající si se svým milovaným synem, do míry, do jaké syn cítí a uvědomuje si velikost a hodnotu svého otce, a jeho otec mu ukazuje všechny poklady, které pro něj připravil….

Otázka: Jak jde dohromady tohle „hraní” a utrpení na cestě?
Odpověď: Když člověk začne pracovat s duchovnem, rozdělí se na dvě části. Na jedné straně, chce získat touhu dávat a na strané druhé, chce napravit své přání dostávat, na kterém postaví dávání. Proto trpí uvnitř přání dostávat a má radost v rámci přání dávat.

Otázka: Je možné cítit “hraní” před přechodem přes “Machsom”?

Odpověď: Nikoli. Neboť “hraní” je vztah se Stvořitelem, kde jsem s Ním ve spojení, kde jsme spolu v obětí, v lásce, kde mě On naplňuje. Jak je možné toto cítit uvnitř poškozených nádob? Kdyby byl Stvořitel odhalen před “Machsomem,” navždy bych zůstal uvnitř nádob pro dostávání, a nikdy bych už neuspěl v tom uniknout “Klipě.” Dokonce i v době “Shevirat ha Kelim,” by potěšení nevstoupilo do přání dostávat z důvodu záměru přijímat, neboť jeho “Masach” by byl předtím rozbit. Tak sklenice také začne praskat předtím, než ji kulka zasáhna.Duchovní potěšení, které je přijato kvůli přijímání, by mě navždy vysávalo. Drogy a další závislosti v tomto světě jsou toho jen malou ochutnávkou. Po restrikci (Cimcum) světlo nemůže nadále vstoupit do nádob bez “Masachu.” V okamžiku, kdy se přiblíží, dokonce před jeho vstupem, nádoby se okamžitě rozbijí, neboť nejsou připravené dostávat, cítit ho. A tak zůstane jen “Ner Dakik” (slabá svíce), jejíž cílem je rozbití napravit.

Světlo do přání přijímat nikdy nevstoupí. To je způsobeno tím, že latentně je zákon ekvivalence formy už v myšlence stvoření, který předchází stvoření, a je to přání Stvořitele, aby stvoření bylo jako On, což znamená, dokonalé.

Právě z rozbití, ze vzdálení, dosáhneme „hraní“. Cesta začíná velkým toužením, žízní. Protože „hraní“ není jen potěšení. Znamená to, že jsem s Ním v neustálém kontaktu, „ochutnávám“ Ho, zažívám ohromnou škálu pocitů na všechny strany a všemi způsoby. „Hraní“ není jen „lehké a levné“ potěšení, je to spíš něco, co si nikdy nepřestaneme užívat, objevujeme mnoho a mnoho nových možností. Prozatím však nevíme, co je to pravé potěšení z dávání.
[125988]
Ze 4. části denní lekce kabaly 20/01/2014, Spisy Baal HaSulama

Tužte a vše se odhalí

Dr. Michael LaitmanOtázka: Měl by člověk studovat Tóru doslovně?

Odpověď: Ne. Zajímavé je, že když člověk dosáhne vnitřního poznání, začne vidět právě to, co Tóra říká, ačkoli ji nemusel ani číst.

Zjeví se před ním celá Tóra. Porozumí, že by měl říkat určité věci, a že když se podívá do knihy, vlastně to tam uvidí. V našem světě lidé čtou Tóru a nerozumí, o čem je. Člověk, který dosáhne duchovna, toho dosáhne vnitřně.

To celé je odhalení duchovního základu uvnitř něj, protože všechna přání, záměry a vlastnosti, a celé Světlo existuje v jediném svazku. Nyní, také, se nacházíme ve světě Nekonečna, ale do míry, do jaké ho objeví a adaptuje se na svět Nekonečna, vidí svazky, hloubku a výšku, která je mnohem větší, a vidí to ve všech odhaleních.

Kabalisté odhalili vše, co popsali. Člověk dokonce začne rozumět tomu, ke kterému z kabalistů určité odhalení patří: to, např., bylo napsáno Baal HaSulamem, a to bylo napsáno Arim. Vše záleží na duši člověka. Ramchal, např. by mohl plně popsat Chrám, protože to byla jeho úroveň dosažení. Zvláštní silou vlastnosti jeho duše zkrátka v sobě toto objevila a popsala.

Otázka: Často nám brání rozum, neustále odporuje, řka: “Musíš si pamatovat, musíš porozumět.”

Odpověď: To je úplně špatně. Žádné zapamatovávání. Ikdyž nevnímáme slova z vět Tóry, a ani odhalení textu, člověk ji stále dosahuje, pokud pracuje správně. Dostává vše, co potřebuje.
[126049]
Z pořadu Kab TV “Tajemství věčné Knihy” 19/8/2013

Ranní probuzení

Dr. Michael Laitman“Úvod do knihy Zohar,” článek, “Tóra a modlitba,” odstavec 183: A ráno, když vstane ze své postele, měl by žehnat svému Pánu, vkročit do Jeho domu a poklonit se před Jeho sálem s velkým strachem. A pak by se měl modlit svou modlitbou…..

Je jasné, že se tu nehovoří o fyzickém těle, když se probudí ze spánku. Ráno je stav, kdy člověka dosáhne nový duch z jeho integrace ve skupině, ze studia, workshopů a spojení s ostatními. Nemá jiný způsob, jak získat duchovní sílu než prostřednictvím okolí. Snaží-li se jít hlouběji do skupiny, být sjednocený s přáteli, může odtud čerpat sílu.

A taková skupina může být zpočátku malá. To znamená, že duchovní síly nemusí být zjevné, to však není podstatné. Pokud člověk ví, jak vejít a spojit se s nimi, získá sílu postupovat, jak je to známo z příkladu Rabiho Josi ben Kismi.
[126104]
Ze 4. části denní lekce kabaly 20/01/2014, Spisy Baal HaSulama

 

Rozdělte kolektivní zátěž mezi všechny

Dr. Michael LaitmanV úplné nádobě je všechno spojeno dohromady: nedostatky, chyby, vylepšení i vědomosti. Vše je spojeno dohromady a prolíná se do jednoho celku: přijímání i dávání, pocit hloubky nádoby i výšky Světla. Avšak když je nádoba rozbita a rozdělena na mnoho malých částí, pak každá z těch částí dostává nějakou jedinečnou vlastnost, která je typická pouze pro ní. A proto každý vnímá své vlastní obtíže a trpí kvůli rozbití, ale každý svým vlastním způsobem. 

Musíme se pokusit vidět v každém jednom příteli, že trápení, se kterými žije, jsou trápení, jimiž strádá pro každého. Každý dostává nějakou část nádoby, kolektivní zátěže: jeden přijme tohle a druhý zas něco jiného, atd. A každý si nese to, co dostal za všechny, je nositelem určitého typu nedostatku. To je způsob, jakým nás rozbití dělí jednoho od druhého.

Proto se musíme dívat na problémy každého jednoho z nás jako ne na jeho osobní problémy a potíže, ale jako na naše sdílené problémy a potíže. Pouze si je naložil na svá záda, tj. dostal instrukce Shora, aby nesl toto břímě. A druhý byl vybrán, aby nesl jiné břímě,  a třetí jiné atd. A proto musíme změnit náš postoj k přátelům, oceňovat jejich práci na vyjasněních a nápravě našich kolektivních problémů. Na závěr musíme dosáhnout stavu, kdy se díváme na každého člověka, muže i ženu, jako nositele určitého nedostatku celého světa.
[125964]
Z 2. části denní lekce kabaly 20/01/2014, Workshop

Život je bezcenný dar

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co se s námi stane, když je lidský život postupně znehodnocován?

Odpověď: Hodnota lidského života nemá nic společného s množstvím lidí na zemi, ale s naším přístupem ke každému člověku. Naneštěstí necítíme ztrátu, když někdo umře. Nevážíme si dokonce ani našich vlastních životů tak, jak bychom měli, protože v tom nevidíme žádný smysl. V minulosti byly život i smrt respektovány. Lidé za zesnulé truchlívali. Pak si všichni lidé života vážili.

Dnes, kdy jsme schopní zajistit každému relativně zdravý, bohatý život, s dobrým vzděláním, můžeme pomoci lidem postavit se na vlastní nohy a být vitální i si vážit života, touha žít mizí. Pokud bychom mohli mluvit upřímně ke všem lidem na světě, řekli by, že žijí proti své vlastní vůli. Samozřejmě, je děsivé myslet si, že by jeden měl jít spát a už se nevzbudit, ale kdyby jim byl nabídnut takový způsob odchodu ze svého života, bezbolestně, souhlasili by. Mnoho lidí na světě cítí, že jejich životy nemají smysl a nechtějí zažívat a cítit to, co cítí jako život. To znamená, že smysl života je zapotřebí přehodnotit.

Dnes mnoho lidí, kteří jsou ve stresu a berou antidepresiva, postupně přechází na drogy, které se stávají legálními, tak mohou být v dobré náladě. Když je člověk „vysoko“, nestane se zátěží pro společnost a společnost se nemusí obávat o jeho smrt. Drogami ho zabijete pěkným, civilizovaným způsobem.

To je to nejlepší, nejsnadnější a nejlevnější řešení elity. Už vyhráli proti obřím výrobcům cigaret a legalizace drog už se dostala na další úroveň.

Komentář: To ale není náprava.

Odpověď: Úřady nemají prostředky k nápravě lidí, a proč by to dělaly?! To není jejich cílem. Nevidí budoucnost. Potřebu napravit se si uvědomí pouze tehdy, kdy nebudou mít na výběr. Jiným řešením může být válka, která by „očistila“ zemi, a ponechat jen jednu miliardu lidí, a čisté životní prostředí. To je pro ně samozřejmě ideálním řešením, a určitě by s tím nepochybně souhlasili, protože pro ně je nejdůležitější vládnout v normálně organizovaném světě. Nemá význam vládnout a řídit tohle šílenství.

Nicméně v dnešní době je problém ten, že se ve světě odhalilo globální spojení, není možné cokoli předvídat a oni objevili, že postupně ztrácí kontrolu. Nedokáží pochopit, že nás řídí příroda, a že ta je odevzdáním a absolutní láskou. Příroda odhaluje svůj opak, aby nás k sobě přitáhla a pomohla nám odmítnout egoistickou povahu, ve které se nacházíme nyní. Elita to nechápe, protože nerozumí příčinám  současné krize.

Ti, kteří rozhodují, věří, že stávající krize je důsledkem nadprodukce a nechápou, že je způsobeno sestupem vyšší síly do našeho světa, jak se k nám přibližuje. Tato síla je absolutním dobrem a absolutní láskou, a proto se odhaluje v našich egoistických tužbách coby síla, která je proti nám.  Nakonec v nich musí být vyvolána potřeba změny, ale tomu mohou porozumět vyšší silou pouze naším prostřednictvím, a prozatím nás neslyší.

Vyšší síla, která postupně sestupuje do našeho světa nás nutí vidět, že je tu jeden vůdce, jeden cíl a jeden způsob postupu v našem světě. Mnozí se však sami sebe ještě neptají: „Co je tímto cílem? Kam nás to vede? Jak?“ Je zřejmé, že je tu jedna síla, jedna idea, která přichází Shora, ale proces sám a jeho účel zatím není zřejmý.

Věřím, že se to stane brzy. Měli bychom si pospíšit a vysvětlit tyto věci veřejnosti. Je to důležitější, než jim ukazovat, co můžeme napravit, takže jsme zaneprázdněni především tím, protože nejdůležitější je šířit!
[125754]
Z pořadu Kab TV “Tajemství věčné knihy”  19/08/2013

Kdokoli se směje mému úsilí

Dr. Michael LaitmanVelká tmavá hlubina mého přání, která je mi stále neznámá, se nazývá „srdce z kamene,“ které se odhalí pouze jako výsledek mého úsilí. Systém Adama HaRishona (prvního muže) spáchal hřích “Stromu poznání,” kvůli ukrytému kamennému srdci. Odhalí se, pokud postupujeme směrem k přilnutí. Pokud toužím po přilnutí, najednou odhalím, že to nedokáži, a že to zkrátka není nic pro mě. 

Když převedu rozumné množství přání na “kvůli odevzdání,” objevím přídavek, ohromný balvan uvnitř, který se mi směje: „Nemáš žádnou šanci, to na mě nemá vliv; nikdy nebudeš schopen mě napravit.” Výsledkem nemohu přilnutí dosáhnout. Určitým způsobem Stvořitele napodobuji, ale srdce z kamene mi nedovolí se dostat blíž k němu.

To je důvod, proč Adam spáchal hřích, objevil kamenné srdce, hada, ale nedokázal udržet záměr přijímání kvůli dávání. Proto, my také, si musíme postupně tento stav vyjasnit, abychom se nakonec rozhodli, že nemáme na výběr a napravit ho musíme. Eva také cítila, že to bylo celou jejich prací, což znamená, že bez odhalení hříchu, ovoce, je život bez chuti. Objevila ve stromu poznání zvláštní sílu, která se nenachází v žádném jiném stromu v zahradě.

Otázka: Dostáváme se k tomu, že srdce z kamene je jakousi Pandořinou skříňkou. Objevíme jej postupně na každém stupni nebo jej objevíme celé najednou na konci nápravy?

Odpověď:  Malá část je odhalena na každém stupni. Také ten nejnižší stupeň v sobě přeci zahrnuje vše. Odhaluje se v něm nekonečno, ale vy jej vnímáte podle rozlišení vaší obrazovky. Proto byste měli neustále pracovat na citlivosti vašich nádob vnímání.
[125596]
Ze 4. části denní lekce kabaly 15/01/2014, Spisy Baal HaSulama

Síla záměru je v jeho neměnnosti

Dr. Michael LaitmanMusím se snažit otevřít své srdce přátelům i všem jejich přáním, myšlenkám a očekáváním duchovna, aby vstoupily přímo do mého srdce bez opozice a kritiky z mé strany.  Pro správný záměr potřebujeme, aby byl Stvořitel centrem skupiny po celou dobu, a akceptovat tento stav s otevřeným srdcem. Všichni se musíme soustředit kolem tohoto bodu a zaměřit na něj všechna svá úsilí. Pouze v tom spočívá naše svobodná volba, kterou musíme realizovat. Tento postoj obklopující Stvořitele, který se nalézá ve skupině, je podobný přístupu u hory Sinai. Přesně jako tam, se od nás žádá Arvut (vzájemná záruka) a vzájemná podpora; jejich prostřednictvím můžeme dosáhnout neměnného záměru.

V duchovnu se nic nepoměřuje podle kvantity síly; spíše podle kvality. Silný záměr je záměr, který neustane. Slabý záměr zastavit lze. Ale silný záměr nelze zastavit a je neměnný, a proto je řečeno být vysoko. Zcela jistě přijdou všechny druhy rušení, jak všeobecné tak i individuální, ale tváří tvář všem narušením se musíme starat pouze o jedinou věc: tak silný záměr, který nikdy neskončí. Právě tím se musíme navzájem posilovat, a to je vzájemná záruka, jak je realizována.

Od malého a slabého záměru, se musíme dostat k velkému a silnému záměru; to znamená, od běžných zastávek, od ztráty toužení po duchovnu, se musíme dostat k jednomu srdci, do středu skupiny, ve kterém je odhalen Stvořitel tak, abychom se tam s Ním všichni spojili v jednom jediném objetí. Musíme si navzájem pomáhat vzájemnou zárukou, že se záměr nezastaví ani v jenom z nás. Neboť tím bychom hloubili díru do trupu naší společné lodi, do našeho společného srdce. Pokud přistupujeme ke kongresu s takovým úsilím, náš úspěch je jistý.
[125590]
Z 1. části denní lekce kabaly 15/01/2014, Workshop

Živý kanál spojení

Dr. Michael LaitmanJe řečeno, “muž a žena, Božství mezi nimi.” Kdo jsou muž a žena? V duchovním světě vše záleží na konkrétní roli: jednou dávám, jindy dostávám. Vskutku, abych dával, musím také dostávat, a abych dostával, musím také dávat.

Dostaneme se k tomu, že každý z nás někdy dává a jindy dostává, to znamená, že hraje buď mužskou nebo ženskou roli. Tak se realizuje: „Muž a žena, Božství mezi nimi.“ Pokud jsme v tomto vzájemném spojení, pak je mezi námi odhalen Stvořitel. Je to v těchto přenosových kanálech přijímání a dávání, kterým budujeme obraz Stvořitele (Bore), myšleno “přijď a uvidíš” (Bo-re).

Pokud mezi sebou vybudujeme správné vztahy podle zákona ekvivalence formy, pak se tento kanál spojení oživí, získá životní sílu. Je zapotřebí pouze vyvinout úsilí, aby se tak stalo, a uvnitř něho odhalíme, že je naživu.
[125637]
Z 1. části denní lekce kabaly 16/01/2012, Workshop

Neboť jste nejmenším ze všech národů

Dr. Michael LaitmanV okamžiku, kdy dosáhneme na první bod jednoty a první bod přilnutí, pak hned v následující okamžik cítíme bezmoc a zoufalství. Opravdu, ukazuje to na to, že jsme jen kapkou semene.

Tento celý malinový míč, náš opečovávaný cíl, náš vznešený sen, je ve skutečnosti pouze jeden specifický bod. To znamená, že jsme přivedli celý svět k jednomu počátečnímu bodu, k prvnímu stupni duchovního žebříku.

Co dalšího tedy děláme s tímto jedním malým bodem? Musí se rozrůst, ale čím, protože už jsme udělali všechno, co bylo možné pro spojení mezi námi. A nyní se nám ukazuje nová fáze, čtvrtá etapa rozvoje, do které je postupně zahrnuto celé lidstvo, kruh po kruhu.

Aktuálně jsme dosáhli stavu „národa kněží.“ Každý z nás už sehrál svou úlohu coby „první kněz“ (Cohen) pro přátele; to znamená, že “kněz” symbolizuje to, že sám o sobě nemá nic, ani myšlenky na sebe. Protože celým jeho děditstvím je Stvořitel. Duchovní nemají děditství ani majetek, ale pouze práci ve Svatém chrámu. Tento Svatý chrám je úroveň Bina, myšleno vše kvůli dávání.

Takovým způsobem začneme chápat důležitost zbývající části lidstva. Dosud jsme si třeba mysleli, že kromě skupiny nic nepotřebujeme. Nyní však si začínáme uvědomovat, že pokud k sobě nepřipojíme a nevložíme do sebe všechny jejich vnější nedostatky, pak nebudeme mít nic, s čím se obrátit ke Stvořiteli. Jak je psáno: „Neboť jste nejmenším ze všech národů“; jinými slovy, nemáme více nedostatku. A proto se říká „nejmenší“, protože to ukazuje na kvalitu a nikoli na kvantitu. Naše přání jsou velmi malá.

Z toho vyplývá, že musíme zvětšit význam cíle ve vztahu k celému lidstvu, začít pracovat s veřejností. Proto musíme studovat historii lidstva: vyjasnit si, proč jsme prošli celou touto cestou. Porozumět, že cíl stvoření v sobě zahrnuje každého jednoho člověka a dokonce i přírodu neživou, vegetativní i živou. Ve chvíli však, kdy napravíme vztahy mezi lidmi, napravíme společně s tím i celý svět neživý, vegetativní i živý, celé životní prostředí i klima. Musíme jen začít s lidmi správně pracovat.
[125109]
Z 1. části denní lekce kabaly 07/01/2014, lekce na téma: “Příprava na kongres”

Otrokem touhy

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, „Uvod do knihy Zohar,” bod 21: …neboť vůle v jakékoli podstatě vytváří potřeby, a potřeby vytváří myšlenky a koncepty tak, aby se dosáhlo těchto potřeb, které si vůle přijímat dožaduje. 

A jak se lidská přání liší jedno od druhého, tak i jejich potřeby, myšlenky a představy.

Naše mysl slouží přání. Reshimot (vzpomínky), které se probudí a rostou, nás naplní různými touhami, a mysl začne naplňovat tyto touhy, aby jich dosáhla.

Můžeme věřit, že jsme chytří, a že naše mysl zahrnuje celou realitu, ale pokud o něco nemáme zájem, pokud se nás to netýká, pak to i naše mysl nechává být. Je to tím, že je otrokem. Pokud něco chceme na fyzické úrovni, koná za účelem uspokojení tužeb týkajících se jídla, sexu nebo rodiny. Pokud se probudí touha po uznání, pak je přitahována k tomuto problému, a ostatní potřeby ignoruje. Stejně tak je tomu, když dojde na nadvládu či peníze, a celkově, všechny různé kombinace našich požadavků. Člověk je motivován kombinací různých přání, a mysl pracuje vždy v závislosti na spektru různých tužeb.

Celkově vzato, po pravdě nemáme svobodnou mysl. Nikdy nemůže být úplně chladná a objektivní, oddělená od pocitů, jak chceme, nebo si myslíme, že tomu tak je. Je to pouhý služebník přání.
[125232]
Ze 4. části denní lekce kabaly 10/01/2014, Spisy Baal HaSulama