Prospěšné zrychlení v postupu vpřed

Dr. Michael Laitman

Musíme identifikovat každý druh vztahu a práce ve skupině, která, když je zařízena správně, nám může pomoci překonat čas a prostor a různé vnější a vnitřní vlivy. Proto můžeme překonat různé vlivy reformujícího světla, které nás střídavě vede skrze různé stavy.

Budeme schopni toto vše překonat pomocí prostředí, pokud jeho vliv je silnější než vliv okolního světla. Pak může být řečeno: „Moji synové mě porazili!“ Tak budeme stoupat nad všechny stavy.

To je vlastně hlavní věc, kterou můžeme udělat, a naučíme se, jak využít každého stavu nejprospěšnějším způsobem, což znamená „milovat světlo Micva, stejně jako to těžké.“ Budeme vždy schopni napravit sami sebe, což znamená „provádět Micvot.“ Nebudeme už nadále zcela závislí na světle, na jeho osvícení, které nám přináší různé pocity. Ve skutečnosti jsme již schopni čerpat reformující světlo naším úsilím a správným spojením mezi námi, což znamená, že jeho vliv nám pomůže postupovat účinnějším způsobem směrem k cíli.

To neznamená, že se chceme vyhnout pocitu světla a tmy, zatvrzení srdce, ne! Chápeme, že to je bez toho nemožné. Ale když se spojíme, pak můžeme sdílet všechny tyto účinky, takže nebudeme cítit žádné překážky, jak postupujeme. Všechny problémy budou vyřešeny spojením mezi námi, protože tím okamžitě ovládáme světlo.

Takže pokud je naše spojení dobré a správné, již určujeme tempo vzestupů a sestupů, které pocházejí ze Světla, postupně urychlujeme náš pokrok a můžeme určit tempo a stavy, které můžeme sami projít. To učiní vzestup trvalý a promění ho v den, který je zcela Světlý.

Stavy se nemění a ve skutečnosti zůstávají stejné. Když je ale překonáme, stavíme nové úrovně. I nyní jsme ve stavu konce nápravy (Gmar Tikkun) a nezáleží na čase, ale na stavu, na našich pocitech. My si volíme, na které úrovni duchovního žebříku máme být. Neměli bychom čekat a doufat, že to přijde samo. Nic se nestane samo od sebe. My to musíme udělat, aby se to stalo. Každý z nás dostává takové pozvání k dosažení konečné nápravy z každého stavu, ve kterém jsme.
[ 122284 ]
Z přípravy na denní lekci kabaly 04/12/13

 

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: