Daily Archives: 19. 12. 2013

Budoucnost lidstva

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak se žádoucí obrázek budoucnosti lidstva odráží v učebnicích integrálního vzdělávání? Kam je lidstvo směrováno?

Odpověď: Žádoucí budoucností lidstva je naučit se systémové rovnováze od přírody.

Vezmeme-li celistvost přírody jako standard, je třeba, aby se lidská povaha stala integrální, tak jako tomu je ve světě, který nás obklopuje, neboť jsme tou nejrozvinutější vnitřní část přírody, ale egoisticky rozvinuté, a to vypovídá, že to je velmi špatné. Bez ohledu na to, co děláme, pouze ničíme prostor kolem nás. Proto, pokud začneme učit integrální zákony přírody a budeme chtít žít v souladu s nimi, bude to to nejlepší řešení našeho problému.

Integrální společnost musí žít na dvou úrovních, protože člověk se skládá ze dvou částí: fyzického těla a ducha, který ho táhne dopředu. Tento duch má nyní egoistickou formu. Jak se s tím můžeme vyrovnat?

Naše tělo musí dostat vše, co vyžaduje od přírody, aby fungovalo normálně, zatímco duch. tj. naše přání a toužení, musí být vyvážené, protože teď jsou egoistické. K tomu musíme postavit dobro společnosti, nad naše vlastní dobro, a cítit se nedílnou součástí celého tohoto systému.
[ 123048 ]
Z Kab TV „Integrální Svět“ 24/10/2013