Dvě objímající se jiskry

Dr. Michael LaitmanKdyž dám příteli dárky, dostanu se blíže ke Stvořiteli, protože provádím ty samé činy dávání, jaké Stvořitel provádí vzhledem k přání přítele, a tak si ho koupím, jak kabalisté radí: “Kup si přítele.” Pracuji s jeho přáním přijímat, nedívám se na daného člověka. Nevidím před sebou člověka, ale pouze přání přijímat. Na jeho tváři a charakteru nezáleží. Co je důležité, že se v něm nachází jiskra, která touží po Stvořiteli. Musím mít partnera, který má stejnou jiskru, jako mám já, abych dosáhl Stvořitele. Takže nemám na výběr, protože mi byl seslán z výše jako můj partner a já ho musím přijmout a pracovat s ním.  

To znamená, že “Stvořitel vložil jeho ruce v dobrý osud.” To znamená, že Ho přivedl do skupiny a říká: „Vem si to!“ Takže já beru, protože zkrátka nemám jinou možnost. Tady funguje pevně daný přírodní zákon, jako ve fyzice: Musím využít tyto síly, abych dosáhl žádoucího výsledku.

Musíme spojit nejméně dvě jiskry, dvě Rešimot (vzpomínky), dvě tužby po Stvořiteli, ale přítelova jiskra, stejně jako ta má, je obalena v tlustém obalu egoistického přání. Mohu jím proniknout a dosáhnout jeho jiskry pouze, pokud si koupím jeho ego. Je to velmi prosté: Musím vědět, co chce, a začít odevzdávat a dávat mu jeden dárek za druhým. Tak uplatím jeho ego a on mě přestane odmítat. Výsledkem bude to, že se naše jiskry přiblíží jedna k druhé.

Můj cíl není přítel, ale Stvořitel! A ačkoli naše záměry jsou zcela Lo Lišma (ne pro Něho), v danou chvíli, nás Světlo napravuje. Světlo na nás září a pracuje mezi námi. Tím, že příteli dávám dárek, nejen že neutralizuji jeho ego, ale také vyvolávám a přitahuji Obklopující Světlo, které začne pracovat na mé jiskře a na jeho jiskře. Výsledkem je, že se naše jiskry přiblíží.

Naše egoistická přání se také přiblíží. Uvidíme, že se dokážeme potěšit navzájem a navzájem se naplnit dokonce i našimi narušenými přáními. Společně se cítíme lépe a věci budou snažší! Společným úsilím vybudujeme centrum a uvnitř něj vše uspořádáme, a sloužíme jeden druhému. Je to prospěšné. Vše je uspořádáno tak, abychom sobě ulehčili první kroky na duchovní cestě.

Náš svět nebyl stvořen uměle nebo náhodou. Byl stvořen v důsledku rozbití nádob, a proto je uspořádán tak, aby nám umožnil růst z tohoto specifického stavu do světa Ein Sof (Nekonečna). Máme tu všechny prostředky, které potřebujeme, ale musíme následovat rad kabalistů.
[122890]
Z přípravy na denní lekci kabaly 11/12/2013

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: