Měřící nástroj pro Světlo

Dr. Michael LaitmanOtázka: Mohu poznat, že na mě Světlo „pracuje“? Mohu měřit jeho vliv? 

Odpověď: V tomto stádiu určitě ne. To bude možné pouze poté, co máte nádoby (Kelim), kdy pracujete pod omezením (Tzimtzum), se clonou (Masach) a Odraženým světlem (Ohr Hozer).

Poté prací v určitém sestavení přání, to budete vědět, neboť budete napraven Světlem do takového stupně, že můžete pracovat se svým přáním přijímat pro dávání. Pak přezkoumáte přání, jež se ve vás odhalí, a měříte tou částí, kterou budete pracovat pro dávání, v té pochopíte mechanismus toho, k čemu dochází.

Tak také kabalisté v knize Zohar mluví o všech možných událostech a děních na duchovní cestě, popisujíc skutečná pozorování uvnitř duchovních nádob.

Avšak dnes stále ještě nemáte nádoby, a nemáte nic, čím měřit. Můžete poměřovat jen za podmínky, že provedete omezení na svém přání přijímat. A to je možné pouze Světlem, které napravuje. Když Světlo přijde a prozáří vás, pak cítíte silné nadšení, povznesení, které vám umožní provést omezení, a poté provést vyjasnění uvnitř vašich přání, roztřídit je a extrahovat ta přání, se kterými je možno pracovat.

Tak se seznámíte s vnitřní strukturou HaVaYaH svých Kelim; uvidíte, jak je uspořádat a nařídit směrem k cíli, na všech čtyřech úrovních tloušťky (Aviut) přilnutí ke Stvořiteli. Práce jako je tato, vám skutečně umožní měřit Světlo ve svých Kelim.
[120969]
Ze 4. části denní lekce kabaly 19/11/2013, Spisy Baal HaSulama

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: