Daily Archives: 27. 11. 2013

Jed na špičce meče

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Úvod ke Knize, Panim Meirot uMasbirot” Bod 19: Anděl smrti přichází s taseným mečem s kapkou jedu na jeho špičce; člověk otevře svá ústa, hodí kapku dovnitř a zemře.

Anděl smrti je naše ego, které nás ustavičně odřezává a vzdaluje od duchovna. A samozřejmě, že to dělá v souladu s tou metodou, tím celkovým plánem, kterým musíme postupovat. Musí růst, aby ospravedlnilo své jméno, anděl smrti.

V současné době vidíme, že byla odhalena globální krize. Lidstvo postupně začíná chápat, že problém není ve špatné ekonomice či financích, ani rozbitých rodinách, ale spíše v povaze člověka jako takového. Z toho vyplývá, že tím, že změníme vnější systém, krizi zkrátka neutečeme. Nakonec dosáhneme porozumění, že anděl smrti žije uvnitř nás, a zabíjí nás. Musíme ho zabít dřív, než on zabije nás. Čas od času, když nás záměrně vytrhne z dobrého života, více a více, až budeme cítit, že ho zabít musíme.

Meč anděla smrti je vliv Sitry Achry, zvané “Herev” , pro její oddělení, které roste v souladu s mírou přijímání, a oddělení ho ničí. 

Člověk není připraven se zdržet používání svého ega. Vidíme, že se lidé chovají egoisticky, dokonce i když si jsou vědomi, že poškozují sami sebe. Nicméně, jsou nuceni použít své přání přijímat, a nakonec: Je přinucen otevřít svá ústa, protože musí přijmout hojnost kvůli obživě a naléhavosti z jejích rukou.  

Tak zabíjíme sami sebe od generace ke generaci, vracejíce se na tento svět znovu a znovu s ještě větším přáním se potěšit, a opět, polykáme smrtící kapku”: Na závěr, hořká kapka na špičce meče ho dosáhne, a to završí oddělení poslední jiskřičky jeho dechu života. 

Lidé musí konečně pochopit, že používání přání přijímat je zabíjí. Nezáleží na tom, nakolik se spálíme novou nadějí jej využít, hledat různé formy a snažit se jej překonat, navzdory tomu všemu, chápeme, že naše povaha nás nutí zabít sebe sama.

Anděl smrti zabije sám sebe tím, že nám ukazuje, co je příčinou naší smrti. To nás vyburcuje s ním bojovat. To připomíná příběh Egyptského vyhnanství. Nejdříve se zdá, že je Faraon dobrý! Sedmi lety nadbytku, absolutní hojnosti, se zdálo, že jsme uspěli v ovládání anděla smrti, a že byl na naší straně.

Nicméně, na konci, jsme začali cítit sedm let hladu. To nadále nebyl ten stejný Faraon. Anděl, který nás vedl životem, byl najednou krutý. Mysleli jsme si, že je před námi celý život: Se všemi příležitostmi „amerického snu,“ pokračovali bychom v pokroku a získávali od života víc a víc. Zdálo se nám, že se před námi otevřel celý svět, jen v náš prospěch.

Najednou jsme zjistili, že jsme uzamčení uvnitř tohoto světa. Každý den je tmavší a tmavší, stísněný a hrozný, hrozí, že nás zabije a na konci toho si uvědomíme, že problém není ve světě. Spíše, je to v nás, v egoistické povaze, která se nachází v nás a inspiruje nás k tomu žít, v našem andělu, myšleno naší vnitřní síle.

Proto je životně důležité naplnit jeho roli, jako Faraon, který přivedl děti Izraele blíže ke Stvořiteli. To je ten anděl, který opozicí, odvádí svou poctivou práci. Anděl je síla přírody, která nemá možnost volby, je součástí celkového programu, který funguje, dokud nakonec neucítíme, že nemáme na výběr, a musíme před ním utéci.
[106507]
Z mužského kongresu „Nový krok“ 26/04/2013, 1. lekce