Cíl – Láska k druhým

Dr. Michael LaitmanOtázka: Takže, co je to nejdůležitější, co lidem musíme říci?

Odpověď: Musíme lidi oslovit, že pokud nedojde ke změně v povaze člověka, od nenávisti k lásce k druhým, jdeme proti evoluci přírody do integrální formy, a tím na sebe přivoláváme větší a větší osobní i kolektivní problémy.

Musíme o tom mluvit na všech komunikačních kanálech, že získat vlastnost „lásky k druhým“ je cílem moudrosti kabaly; to je pravý výsledek správné duchovní práce (práce Stvořitele).

To je rozdíl mezi moudrostí kabaly a náboženstvím: kabala přijímá podmínku že „budeš milovat bližního svého jako sebe“, což je velké, obecné pravidlo Tóry, zatímco náboženství předpokládá, že je důležité splňovat fyzické požadavky. Proto opustilo nápravu lidské povahy, což je právě to, k čemu bylo zvlášť určeno.

Kabala má za to, že pokud není cílem „miluj bližního jako sebe“, pak není dodržována celá Tóra, protože to je všeobjímajícím pravidlem Tóry, neboť právě tento cíl člověka přivádí k vlastnosti dávání, k Lishma, pro Stvořitele.

Pokud člověk neaspiruje k tomu vzrůst nad své ego, pak jeho činy ego pouze zvětšují. A namísto přiblížení se vlastnosti dávání a lásky, tj. odhalení Stvořitele, se od Stvořitele vzdálí a transformuje se do „smíšeného zástupu“, kteří jsou „bohabojnými sluhy Faraóna“, všichni ti, jejichž činy jsou ve prospěch jejich ega, kvůli odměně v tomto světě i světě budoucím.
[120107]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: