Daily Archives: 22. 11. 2013

Cíl člověka

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Učení kabaly a jeho podstata”: A nejdůležitější v celé této rozmanité realitě je pocit daný zvířatům – že každé z nich vnímá svou vlastní existenci. A tím nejdůležitějším pocitem je abstraktní pocit daný pouze člověku, kterým též cítí, co je v druhém – bolesti i uspokojení. 

Ze všech stvoření, člověk je tím nejrozvinutějším, co se týká jeho přání. Jak o nich můžeme vědět? Podle jeho pohybů a činů, z nichž vše v zásadě představuje jeho vnitřního touhu.

Podívejte se, jaký nepořádek člověk na světě dělá. Na druhou stranu, zvířata nic nemění, ale pouze se přemisťují, aby naplnila svá přání, a u vegetativní úrovně není ani přání se hýbat. Z toho je zřejmé, že člověk je motivován největší tužbou. Touží změnit svět i sebe, a ne se jen přemisťovat a růst. To je to, k čemu používá síly, které se v něm nachází.

Tak je člověk středem stvoření, stvoření, jež byla vyvinuta na konci stvoření, pro které bylo celé stvoření vyvinuto. Proto musíme pochopit: Celá realita neživého, vegetativního a živého je určena k tomu, aby člověku sloužila a byla mu k užitku pouze, aby dosáhl cíle.

Co je cílem? Člověk musí dosáhnout vyšší síly, jež ho stvořila. Je před člověkem skryta, což je důsledkem zákona ekvivalence formy, a člověk se musí změnit, aby dosáhl podoby vlastností podle zákona ekvivalence formy, a plně odhalil tuto sílu, která ho stvořila. Toto ztotožnění a přiblížení se je nazýváno přilnutím, které se projeví jako úplné spojení. To je to, čeho musí člověk dosáhnout.
[120489]
Ze 4. části denní lekce kabaly 14/11/2013, Rabašovy spisy

Dalajláma

Dr. Michael LaitmanVyjádření: (Jeho Svatost Dalajláma 14.) “Všechna hlavní světová náboženství, s jejich důrazem na lásku, soucit, trpělivost, toleranci a odpuštění, mohou a propagují vnitřní hodnoty. Realita dnešního světa je však taková, že základy etiky v náboženství nadále nejsou adekvátní. To je důvod, proč jsem stále více přesvědčen, že nadešel čas najít způsob přemýšlení o duchovnu a etice zcela mimo náboženství.“ 

Můj komentář: Skrývání Stvořitele, síly lásky, která řídí svět, je tu kvůli našemu egoismu, který je protikladem vlastnosti Stvořitele, a proto Ho necítí. K odhalení Stvořitele může dojít pouze důsledkem změny v naší egoistické povaze, od vše pro sebe k altruistické povaze vše pro druhé, v souladu s principem, „Miluj bližního svého jako sebe.“

Volání po změně člověka se nachází ve všech náboženstvích, ale nedokáží to implementovat, protože naši povahu lze změnit pouze pod vlivem Stvořitele, Světla Ohr Makif. Kabala toto umožňuje. (Viz článek Baal HaSulama, “Podstata náboženství a jeho účel“). To je článek, který také mluví o etice…

[120782]