Daily Archives: 18. 11. 2013

Tajemství přání

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, Shamati, #3, “Podstata duchovního dosažení”: Abychom dosáhli toho, čeho chce, abychom dosáhli a chápali jako „Jeho přání konat dobro Jeho stvořením,“ stvořil a dal nám tyto smysly, a tyto smysly nabývají svých dojmů z Vyššího světla. Podle toho nám bylo dáno mnoho rozlišení… .

Na konci dosáhneme toho, čeho nám bylo dáno, abychom dosáhli. Proč je vše zařízeno právě takhle? To nám není známo.

Stvořitel stvořil něco, co je nazýváno „přání těšit se“; dostává určitý druh „naplnění“ a je emocionálně stimulováno tím, z čeho se „těší“. A reakce tohoto přání, které stvořil Stvořitel, je to, o čem mluvíme. To je celý náš život. To jsme my.

Pravá podstata přání nám není známa. Co přesně Stvořitel stvořil jako „něco z ničeho“? Co je toho podstata? Proč to vzbuzuje jakýsi druh reakce, emoce, stimulace, vždycky když potřebuje naplnění? Na to nemáme odpovědi. Mluvíme jen o pozorováních, která již vnímáme, ale nejsme připraveni je porovnat s „z ničeho“.

A kdo ví, co se stane v budoucnu? Tam, v hlubinách nepřístupného, se nachází podstata věcí, jako něco z něčeho a něco z ničeho; něco z něčeho je naplnění, a něco z ničeho je nedostatek.

Uvnitř našeho přání přijímat rozlišujeme různé druhy fenoménů. A tady nám na pomoc přichází kabala, která studuje a zkoumá přání přijímat, „hmotu stvoření“ a stimulaci přání přijímat zvanou naplnění.

Naplnění můře být ať positivní tak negativní: Z positivního se přání těší, z negativního či nedostatku naplnění, přání trpí. Tak jsou založeny jeho reakce.

Tyto věci jsou individuální; patří k tomuto přání, zatímco ostatní přání cítí a jsou založena jinak. Všechna měření a definice jsou stanoveny pouze podle způsobu, jakým se určitý fenomén odkrývá.

Takovým způsobem nevíme, co sama touha přijímat představuje. Známe pouze emoci, kterou cítíme uvnitř. Této emoci říkáme „život“, „životní energie“. A přání samo o sobě zůstává tajemstvím. Co přání chce, to je jedna věc, a čím přáním doopravdy je, to je věc druhá.
[120407]
Z 1. části denní lekce kabaly 13/11/2013, Shamati #3 “Podstata duchovního dosažení“