Hledání místa v životě

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaký je Váš názor na člověka v kabalistické skupině, který se zabývá i nějakými jinými ideologiemi?

Odpověď: Bude mást sebe i skupinu. Věřím, že když máte vážný zájem, studujete pouze jednu věc.

Například, prve jsem se zabýval bio-kybernetikou s velmi vážným úmyslem stát se tím nejlepším bio-kybernetikem na světě. Pak jsem zjistil, že mě tato profese neuspokojila a začal jsem hledat něco jiného. Našel jsem kabalu a to bylo ono! Když studujete kabalu, tak s největším kabalistou. Studoval jsem s mnoha učiteli, dokud jsem nenašel Rabaše. Poté jsem zcela přerušil spojení s mým předchozím životem, přestěhoval jsem se blíže k němu, a byl jsem s ním po 12 let až do jeho smrti.

Věřím, že jiné cesty není. Není možné čehokoli dosáhnout, když přeskakujete od jednoho učení k druhému, od víry k víře. Nechci ani probírat, zda jsou dobré či špatné, moudré či hloupé, na tom nezáleží. Zkrátka, pokud studujete dvě metody, není to dobré.

Jak budete schopni porozumět, co je lepší a co horší? Nebudete znát ani kabalu, ani jinou metodu. Co z toho budete mít, když se budete zaobírat oběma? Salát.

Proto Vám radím, zanechte kabaly a dělejte jen jednu věc. Při nejmenším budete odborník alespoň v něčem.

[120093]
Z kongresu v Bulharsku „Svítání nového světa“ Den druhý, 2/11/2013, 3. lekce

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: