Daily Archives: 11. 11. 2013

Dětský křik, který otřese světy

Dr. Michael LaitmanVěříme, že okamžitou odpověď na naše prosby a modlitby nedostaneme, ale to není pravda, dostáváte okamžitou odpověď. Jste v integrálním systému, který je vnitřně spojen miliardami nervů.  Není způsob, jakým byste provedli nějaký čin, ať již ve svých myšlenkách, mluvě či jednání, který by neměl na systém vliv. Každá sebemenší změna, kterou vnitřně projdete, otřese celým systémem. Ten reaguje na každý jednotlivý detail. 

Je to jako u těla, které reaguje na každou ze svých buněk, na každé přání. Jste spojení s každým a nemůžete udělat jediný čin bez toho, aniž byste neotřásli systémem. Každý se začne pohybovat díky vám a vy systém neustále měníte. Bezmyšlenkové jednání má na systém minimální vliv, i řeč má velmi malý efekt. Vaše záměry však přinášejí do systému enormní změny, dokonce i právě teď, když váš záměr není úplně přesný, ale stále se ho snažíte dosáhnout. Jste jako dítě, které se snaží rozvíjet.

Takový efekt ve fyzickém světě nevidíme, ale v duchovním světě lidé, kteří právě začínají svou duchovní práci, vyvolávají svým jednáním opravdovou a silnou odpověď celého systému. V souladu se svým zdokonalováním, postupně rostete od člověka, který činy provádí, k člověku, který slouží těm, jež činy provádí, když vzrostete do úrovně  Biny, Hafetz Hesed, či ještě výše. Pouze sloužíte nižším tím, že jim pomáháte, ale oni jsou ve skutečnosti ti, kteří přináší do systému ty největší změny, díky vám.

Stav vyššího, ať již malost či velikost, záleží na nižším, na MAN, na modlitbě, kterou vznáší. Jsou to však oni, ti nejmenší, kteří vznáší MAN (modlitbu), a ve vztahu k ní, se celý systém otřásá v odpovědi na jejich úsilí, být začleněni do systému ve svém porozumění a pocitech.
[119971]
Z přípravy na denní lekci kabaly 7/11/2013