Daily Archives: 6. 11. 2013

Nejvyšší stupeň

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak se můžeme přesunout od egoistické starosti o druhé k zájmu nezávislém na egoismu? Jak se zbavit egoistického přání, které nás nutí se o druhé starat?

Odpověď: To je velmi vysoký stupeň, kde už vnímáte Stvořitele a jste ve stavu spojení s touto pozitivní silou dávání a lásky.

Pak začnete cítit potřebu dávat a milovat zcela bezpodmínečně, ne jak si v současnosti představujeme, ale bez jakéhokoli ohledu na sebe, bez získání jakékoli odměny v jakékoli formě; to je pouze ze stavu pocitu věčnosti, dokonalosti a nekonečna.

To se slovy nedá vyjádřit, protože se jedná o zcela jiné cítění a porozumění světu, které přichází do míry uvědomění si a nabytí altruistické vlastnosti dávání a lásky.

[119610]
Z kongresu v Bulharsku 01/11/2013, Lesson 1

 

Jak tělo, tak i duše bude mladá

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je myšleno “pocitem rovnováhy” mezi člověkem a společností, který přichází jako výsledek integrálního vzdělávání?

Odpověď: Člověk cítí vlídnost, otevřenost a podporu od každého, obsažení v druhých, a cítí všechny společně spíše, než sebe. „Vyjde ze sebe,“ ze svých problémů, své nemoci a svých myšlenek. To je nejdůležitější především ve stáří. Začne se cítit jako dítě, které se stává součástí svého okolního prostředí, jako by se v něm vznášel. Je pro něj moc důležité být s ostatními, hrát si s nimi a cítit je.

Pokud lidi přivedeme k takovému stavu, pak skutečně nebudou vnímat svůj věk. Doslova budou připraveni za to dát vše. Koneckonců, člověk cítí neuvěřitelnou lehkost, necítí tíhu svého věku. To ho činí zdravějším a omlazuje ho.

K omlazení dochází, když člověk vzroste nad svůj stav natolik, že se stává součástí kolektivu. Více už necítí sebe, ale spíše společenství: všichni jako jeden.

[106488]

Z pořadu Kab TV’s “Lékařství budoucnosti,” 4. část , 7/4/2013