Svět v očekávání blížícího se Sabatu

Dr. Michael LaitmanŘíká se, že náprava světa bude trvat 6000 let, což se vztahuje k šesti pracovním dnům v týdnu.  Bylo nám dáno 6000 let, abychom připravili duchovní nádoby, přání, nástroje. „Sedmé milénium“ Sabat, začíná na konci nápravy nádob, což znamená, že je to nový stupeň, nazývaný stavem konce nápravy (Gmar Tikkun).

Stav Sabatu, nebo-li sedmé milénium, je nazýváno „podobenstvím světa budoucího“ (Mi Ein Olam HaBaah), neboť se zatím nejedná o svět budoucí jako takový, pak jej následují 8., 9. a 10. milénium, které odpovídají prvním třem Sefirot (GAR).

Sabat ale začíná ještě předtím, dokonce před koncem 6000 let. Stav Sabat (první vzestup světů, jež přináší další Světlo) už začíná o „páté hodině dne šestého,” tedy v Pátek. Proto celý šestý den (čímž se má na mysli naše 6té milénium) už je ozářeno Sabatem.

Celý šestý den se nazývá “Předvečer Sabatu,” a tak se v současné době nacházíme ve velmi zvláštním čase: je to čas předvečera Sabatu. Už cítíme pohyb a změny, které počínají ve světě na předvečer Sabatu. Budeme muset projít celým obdobím, které do konce nápravy zbývá, a zdá se být velmi krátké. Sabat je hodně blízko a my jej brzy dosáhneme.

[118858]

Ze 2. části denní lekce kabaly 16/10/2013, Zohar

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: