Daily Archives: 29. 10. 2013

Strom, který chutná jako jablka

Dr. Michael Laitman“Svatost” (dávání) se skrývá za “nečistými silami” (Klipot). Aby jí bylo dosaženo, člověk je musí překonat, a aby toho dosáhl, musí se stát inteligentním, chápajícím, vnímajícím a silným.

Máte-li nástroje (Kelim), abyste pracovali s čímkoli, co se ukrývá uvnitř kůže (Klipy), pak tím budete schopni dosáhnout ovoce.

Před pádem Adama ze ctnosti, žádné nečisté síly, “kůže” (Klipot), nebyly. Říká se, že celý strom chutnal jako jablka! Mohl jste okusovat kmen, a byl sladký jako jablko, chutnal úplně stejně… To je znamení, že nebylo možné odhalit místo defektu, které potřebuje nápravu!

To je důvod, proč Adam musel zhřešit, odhalit hřích. Vždyť hřích už existoval; nevytváříme nic nového, ale pouze objevujeme rozdíl mezi „existencí z absence“ (Yesh Mi Ayin) a “existencí z existence” (Yesh Mi Yesh), stvoření a Stvořitele, do plné míry poslední, čtvrté úrovně.

To je rozdíl mezi tím být zvířetem a být člověkem! To je to jediné, co nám ukazuje Klipot.

Tomu se říká “pomoc proti sobě.” Jen si vezměte, někdo stojí přímo před vámi a permanentně vám pomáhá absolutně se vším!

[28943]

Ze 2. části denní lekce kabaly 12/06/2010, Talmud Eser Sefirot