Základy duchovního žebříku

Dr. Michael LaitmanCílem stvoření, pokud jsme ho vytvořili v souladu s odpovídající činností, je přilnutí ke Stvořiteli. A podle výsledku, je to kvůli dávání všeho dobra stvořením v souladu s Jeho jménem, které zní „Dobrý, který koná dobro.“ A ze strany stvořeních je cíle dosaženo prostřednictvím nápravy z jejich strany, kvůli uspokojení Stvořitele.

Případně, všechny tyto tři podmínky se objevují v bodu sjednocení. Tento bod sjednocení je kumulativní, je „přitahován“ spojeními různých, protichůdných, sobě opačných částí, které se navzájem odpuzují. Tyto části, tj. lidé, navzdory tomu  všemu, vyvíjejí úsilí a práci, a tím chtějí spojit svá srdce dohromady unikátní silou zvanou Reformující světlo. A tak uskutečňujeme cíl stvoření.

V dnešní době se nacházíme na úrovní „tohoto světa,“ který se nachází pod žebříkem duchovních stupňů. A idea je taková, že všechny úrovně jsou odhaleny zde, v úrovni tohoto světa. To znamená, že kabalista dosahuje všech úrovní, zatímco se také nachází v dosažení úrovně tohoto světa. Tento žebřík „je umístěn na zemi a jeho vrchol dosahuje nebes.“ A dokonce ikdyž jeho výška dosahuje a roste do nebes, jeho základy se nicméně nachází na zemi.

A proto každý vzestup po žebříku duchovních stupňů je vyjádřen ve vztazích mezi lidmi, ve vztazích neživé, vegetativní, živé a mluvící v tomto světě.  Je pro nás snadné to vysvětlit takto, podle spojení mezi větví a kořenem. A to je v podstatě to, co musí být odhaleno.

Kabalisté toto odhalili v „potenciálu“ nikoli činy v tomto světě, v malém měřítku, v malých spojeních, v malé skupině. A my tento žebřík musíme objevit aktivně, ve větším měřítku.

Avšak pro každý případ, v souladu s podmínkami, naše dávání Stvořiteli je plněno láskou k druhým. A odtud můžeme dojít závěrů o tom, které síly a úsilí je zapotřebí do lásky k druhým investovat tak, abychom takovým způsobem dosáhli lásky Stvořitele.

[118568]

Ze 4. části denní lekce kabaly 18/10/2013, Spisy Baal HaSulama

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: