Daily Archives: 21. 10. 2013

V nekonečném proudu Světla

Dr. Michael LaitmanOtázka: Přeji-li si být při práci Stvořitelovým partnerem, co pro Něj musím udělat, aby s tím souhlasil?

Odpověď: Pokud souhlasíte vy, znamená to, že už jste Jeho partnerem. Nemusíte udělat nic jiného, Stvořitel souhlasí pokaždé.

Nicméně vy si Ho vybíráte ne proto, že je tím nejmocnějším, nejinteligentnějším a nejvýhodnějším partnerem. Přejete si být Jeho skutečným pomocníkem, což znamená jít tou cestou k cíli, kterou On stanovil podle Svých pravidel. To znamená, že už jste v dávání (Hafetz Hesed).

Když přijdu ke Stvořiteli a požádám Ho, abych byl Jeho partnerem, znamená to, že jsem vzrostl nad celé své ego a plně vstoupil do stavu dávání kvůli dávání. Zanechal jsem přání fyzického světa na úrovni životních nezbytností a vzrostl nad ně se svým bodem v srdci. Vedle toho vyrostla celá hora nenávisti (Hora Sinaj), mé ego, a já nad něj vystoupal se svým bodem v srdci.

Nyní stojím na jeho samém vrcholku coby dokonalá Bina, Hafetz Hesed, dosáhl jsem tohoto bodu a mohu říci Stvořiteli, že si přeji být Jeho partnerem. Jsem připraven. Nyní mi dej práci! A On říká, “Chceš práci? Tady máš! Vezmeme celou tuhle horu nenávisti a začneme z ní vybírat přání a používat je pro dávání.”

Být Stvořitelovým partnerem znamená chtít být jako On. Stvořitel mi dá Světlo a říká, “Použij své ego, abys dával Světlo druhým, a budeš jako Já, a já pozvednu tvé přání, zvětším ho natolik, že vzrosteš na Mou vysokou úroveň dávání všem, jak to dělám já. Pak budeš partnerem ve všem..”

Přání patří druhým, ale Světlo je mé. Proto musím ustoupit od svých přání se potěšit, začít se angažovat v přáních druhých a používat má pouze k naplnění jejich. Matka má svá vlastní přání a vše má k dispozici. Vlastní celý svět, ale používá ho jen k tomu, aby dávala svému dítěti, jak poroučí jeho přání.

[29276]

Ze 4. části denní lekce kabaly 12/09/2010, Spisy Baal HaSulama