Nic neodkládejte

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč pořád zapomínám a ztrácím myšlenkovou linii, že musíme být jako „jeden muž s jedním srdcem?”

Odpověď: Je to tím, že tuto potřebu nevnímáte jako kritickou; to je celý problém. Když je člověk nemocný, neustále přemýšlí o léku, který by ho uzdravil. Je řečeno, že Světlo je lékem na všechny neduhy, ale my to necítíme.

Nedíváme se na moudrost kabaly jako na osobní i celkový prostředek rozvoje, protože takhle se cítíme dobře. Nepopoháníme se k tomu, aby nás cíl přitahoval natolik silně, že budeme ochotni udělat cokoli, co je třeba.

Co se pak stane v takové situaci? Je řečeno: “dávám na ně krále jako Haman…” a pak, bez možnosti výběru, musíme udělat to, co se udělat musí, což znamená cestu utrpení. Utrpení je nezbytné, ale my jej můžeme nahradit utrpením vnitřním, otřást sebou a roznítit naše přání pro cíl. Je-li cíl důležitý a já jsem mu vzdálen, cítím bolest. Tuto bolest neignoruji, ale spíše vyvíjím úsilí překonat propast mezi mnou a cílem. To znamená, že mi bolest postrkuje vpřed.

Místo toho, pokaždé odpočíváme a myslíme si, že to není tak špatné, a že můžeme počkat. Nicméně Baal HaSulam varuje ve své knize „Ovoce mudrců, “odstavec 13″: …a pravda mu ukáže cestu, a ten který cítí smutek, dává svůj smutek poznat a nemůže jej skrýt nebo se krotit. Tak vskutku budu cítit vás všechny společně, kdy se dnešek stane zítřkem a namísto nyní, řeknete později. A pro to neexistuje pomoc, mimo vyvinutí úsilí a pochopení této chyby a tohoto pokřivení, že ten, jež je Stvořitelem zachráněn, je zachráněn, pokud potřebuje záchranu dnes, zatímco ten, který může počkat na zítra, zmoudří, až když je jeho život u konce. Cítíte to, protože jste odmítli mou žádost vyvíjet úsilí na lásce k přátelům, kterou jsem vám vysvětloval všemi způsoby, jak jsem mohl, že tato hodnota je dostatečná k tomu, aby vám zajistila vše, čeho se vám nedostává.

Vše, co se nám stane, je pouze k tomu, abychom posílili lásku přátel, protože do té samé míry přitahujeme Reformující světlo, které vše napravuje. Pokud provádíme určitý čin, nejdříve musíme prověřit, zda povede k silnějšímu spojení nebo odloučení. Pak okamžitě pochopíme, co by se mělo dělat a co by se dělat nemělo, co bychom měli přiblížit a od čeho odejít. Je to tím, že přitahujeme Světlo spojením mezi námi. Když se spojíme, přitahujeme další porci Světla atd., atd. To je celé tajemství a nic víc na tom není.

[118299] Ze 2. části denní lekce kabaly 10/10/2013, The Zohar

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: