Daily Archives: 16. 10. 2013

Demokracie, pravidlo duchovního národa

Dr. Michael LaitmanCo je to demokracie? Celý národ, složený z milionů lidí, se shromáždí a lidé jsou tázáni, „Co chcete?“ Někteří říkají, že chtějí fotbal, jiní zas Coca Colu, a je jim řečeno, „Dostanete, co chcete.“ Co jiného mohou masy chtít, pokud nejsou vzdělávány, pokud nejsou pozvednuti po duchovním žebříku? V takovém případě vede demokracie k regresi a degradaci. Takže co je na tom dobrého?

Demokracie je dobrá pouze tehdy, utvoříme-li kruh, což znamená skupinu. Toto je místo, kde se celý svět mýlí. Vlastní idea demokracie je ideální, ale musí být naplněna pouze za určitých podmínek. Není možné ji realizovat s masami, mezi lidmi, kteří nemyslí na zítřek. Takže lidé nechodí volit, protože se nestarají o to, kdo je volen. Jen řvou a nesouhlasí s tím, že vláda nedělá to, co chtějí.

Ani ti ve vládě na všech úrovních, ani volení lidé nechápou, co je demokracie. Je to tím, že to není v jejich nádobách.; nachází se to v kulatých nádobách, které pro ně vůbec nejsou vhodné. Lidé potřebují krále, autoritativní sílu. Král cítí, že „Stát jsem já; je celý můj!” A o své se stará, aby se jeho poddaní dobře cítili, protože patří k němu. Pracuje pro blaho každého z národa, neboť to vše je jeho.

Tak, pokud národ existuje egoisticky, potřebuje krále. Nicméně, pokud stát již postupuje duchovně, potřebuje demokracii. Jsou si opakem: “kruhy” (Igulim) a “rovná čára” (Yosher), dvě formy nádob. Neměli bychom si plést jedno s druhým, protože ani jedno, ani druhé není lepší či horší. Vidíme, že demokracie nefunguje, a že to jsou jen pěkná slova. Svobodné volby a svoboda projevu v médiích jsou jen hračky. Ve skutečnosti vůdci společnosti dělají to, co dělat musí.

[118198]

Z 1. části denní lekce kabaly 10/10/2013, Rabašovy spisy