Daily Archives: 12. 10. 2013

Ten, který vše zničil, vše napraví

Dr. Michael LaitmanOtázka: Rozumím tomu, že bych neměl litovat minulosti, ale co bych měl dělat, když se ocitnu ve složité situaci kvůli chybám, kterých jsem se v minulosti dopustil? Znamená to, že nemusím nic napravovat, ale namísto toho doufat ve Stvořitelovu pomoc?

Odpověď: Samozřejmě je to Stvořitel, který vše zničil, a samozřejmě On je ten, který vše napraví. Vy o to musíte pouze požádat, poděkovat Mu za skutečnost, že vidíte poškození, která On způsobil, a být vděční, že jste Ho nyní požádal o nápravu. Vždyť je řečeno: “Vše je v rukou Stvořitele, vyjma strachu ze Stvořitele,” mimo skutečnosti že vidím, že jsem na něj všechno hodil. Kdyby dosud nenapravil váš stav, je to znamení, že jste Ho o to nepožádali, nebo že vaše žádosti nebyly správné; prověřte je!

Nejste odpovědní ani za minulost, ani za budoucnost; jste odpovědní pouze za přítomnost, za stávající okamžik – do míry, do které si můžete vybrat mezi cestou Tóry a cestou utrpení, požádat Stvořitele, aby na vás provedl nápravu – právě to je na vás!

Musíte požádat o nápravu vaší mysli a srdce celou svou bytostí, celým svým vědomím, chytit se Stvořitele všemi svými myšlenkami a pocity tak, že se neztratíte v proudu života, ale raději budete souhlasit se vším, co přijde, a přijmete to celou myslí a srdcem i všemi svými silami.

To ale neznamená, že byste měli jednoduše sedět a čekat, až celou práci udělá Světlo. Vy musíte vykonat mnoho důležitých činů k tomu, abyste dosáhli na tak opravdové myšlenky, za použití všech prostředků, kterých Vám je v tomto světě dáno. Budete muset tento svět vybudovat, změnit společnost, dělat revoluce, poradit si v životě, vychovat děti, pracovat a starat se o druhé lidi tím, že je přivedete ke Stvořiteli blíže – hodně různých věcí!

Kromě toho musíte inspirovat přátele ve skupině, ujistit se, že mají ty nejlepší podmínky pro své studium, rozvoj i spojení. Musíte vykonat mnoho činů, jak fyzických, tak mentálních. Ale to vše je jen k tomu, abyste spojili všechny budoucí chvíle s těmi minulými a stávajícími s jedinou činnou silou ve stvoření. To je naše práce, které se říká práce Stvořitele. On vše dělá a vy ospravedlňujete vše, co On dělá ve všech nádobách vaší duše, ve všech vašich vnitřních pocitech.

[118005]

Z 2. části denní lekce kabaly 07/10/2013, Zohar