Daily Archives: 9. 10. 2013

Kolektivní hrnec duchovního naplnění

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jeden z nejlepších způsobů, jak lidi spojit, je otevřený dialog u kulatého stolu. Lidé, kteří se potkávají u kulatého stolu po delší dobu, si mezi sebou vytvoří dobré vztahy a cítí se k sobě navzájem přitahováni. Musí se spojit do určitých skupin?

Odpověď: K tomu dojde přirozeně. Samozřejmě, že setkání u kulatého stolu musí být vedeno podle určitých principů. Původně je to zamýšleno k tomu, aby se lidé sblížili, navzájem se podpořili, společně si ujasnili pravdu a snažili se najít nejenom společné řešení, ale také společný názor, společné přání, společný cíl, společné porozumění a aspiraci. Nikdo nikoho nepotlačuje, žádným způsobem, ale pouze ho doplňuje.

Zároveň, lidé, kteří jsou zcela rozdílní, najednou začnou chápat, že opozice během spojení vytváří třetí faktor, společný atribut, který se objeví ve zcela nevídané intenzitě, a kterým lze nalézt mnohá možná řešení. Takže kulatý stůl je vskutku nástroj pro vytvoření společnosti vzájemného porozumění.

Výsledkem takového tréninku lidé dojdou k závěru, že je možné společně žít, aniž bychom se navzájem potlačovali, a že nejdůležitější je najít způsob, jak se navzájem doplňovat. Pak se vytvoří střed, společná platforma, která je třetím faktorem, další úrovní; vytvoří se jakási kolektivní „mísa“, která každého živí a ze které může každý získat naplnění.

Tak je vytvořena zvláštní integrální společnost, ve které je každý vzájemně propojen, chápe každého slabinu, jako v rodině respektuje a doplňuje tyto nedostatky. Dostáváme se k tomu, že ačkoli jsme byli stvořeni jako bytosti zcela opačné sobě navzájem, objevíme společný integrál ve spojení mezi námi, který, i když průměrný, je velmi silný.

[117841]

Z Kab TV’ “Časem” 15/09/2013