Daily Archives: 7. 10. 2013

Dosažení namísto hraní

Dr. Michael LaitmanRozdíl mezi nečistotou (Klipou) a Božkostí spočívá v tom, že Klipa namísto jednání, a jako výsledku činu dosažení porozumění, jak je psáno, „podle tvých činů tě poznáme“, chce především porozumět, docílit dosažení uvnitř rozumu a nehledá duchovní dosažení. Rozdíl je velmi nepatrný, zdánlivě zanedbatelný, ale člověk za něj musí neustále bojovat. Je to právě zde, kde se nachází hranice mezi prázdnou filozofií, mezi těmi moudrými, kteří zkoumají náš systém, jako kdyby něčemu duchovnímu rozuměli, a duchovní cestou.

Jak je možné porozumět něčemu a hovořit o něčem bez toho, aniž by toho bylo dosaženo? Lidé nechápou, že kromě intelektuálních vyjasnění, existuje duchovní dosažení, změna v atributech člověka, jiná perspektiva, ve které odhalí Světla, Parcufim, světy a pak o nich může hovořit.

Namísto toho, člověk používá slova z moudrosti kabaly, slova kabalistů, kteří odhalili duchovní síly systému, a za jejich pomoci si s nimi začne hrát, jako by chápal, o čem duchovní svět je, o co jde, a co stojí za každým slovem. Je to jako dětská hra, kde si dítě hraje s autíčkem, nebo plastovou cisternou. Děti si představují, že se to všechno opravdu děje jako v životě, ale když se na ně podíváme, vidíme, že je to jen hra.

Přesně tak lidé smýšlejí o kabale poté, co nabydou teoretické vědomosti bez dosažení. Nicméně, to je také dobře, protože si rychle uvědomí svou chybu a dosáhnou pravého poznání a budou chtít participovat.

[117315]

Ze 2. části denní lekce kabaly 18/08/2013, Zohar