Daily Archives: 4. 10. 2013

Slzy a radost

Baal HaSulam, „Dědictví země“: Je řečeno: „podle utrpení je i plat“. To znamená, že odměna se měří mírou utrpení. Utrpení a snahy je zapotřebí pouze proto, abychom našli nádobu, která dostane dobrou odměnu. A čím více utrpení je u člověka v duchovní práci, tím větší je jeho nádoba, která ve výsledku dostane maximální odměnu.

Všechno zvažujeme podle nádoby, přání. Vždyť světlo se nachází v absolutním klidu a všechno záleží právě na nádobě, na tom, nakolik jí rozvíjíme. A nádoby, jsou podstatou utrpení. Ale v duchovnu se toto utrpení stává sladkým a nazývá se „utrpením láskou“. Tam, bolest od nedostatku  může být zároveň i potěšením, ale ne jako dvě protikladnosti, stále v nich rozkvétám, rozvíjím se v nich. Stávají se pro mě pocitem věčného života. Je to to, k čemu jdeme. Sami na sobě vidíte, že tento rozum může přijít pouze shora. Samotný člověk nemá ani nejmenší možnost chytit se aspoň za jeden „okraj“. Nakolik by se filozofové a myslitelé nesnažili rozebrat se ve věčných otázkách, není to možné. Vždyť odpovědi nejsou založené v naší stávající egoistické přirozenosti.

[#117793]

Z lekce článku Baal HaSulama „Dědictví země, 4.10.2013