Není nic horšího, než litovat minulosti

Dr. Michael LaitmanStud a láska jsou hlavními hnacími silami našeho vývoje; jsou si navzájem protikladné a rovné co do síly, jako nekonečné mínus a plus.

Avšak pokud se za sebe stydíte a litujete minulosti, pak se jedná o nečisté síly, Klipa, protože to znamená, že nesouhlasíte s faktem, že není nikoho jiného kromě Něj.

Není nikoho jiného kromě Stvořitele neznamená pouze to, že konečný výsledek záleží na Něm, ale že už od začátku naplánoval, co byste dělal, jak byste těmito všemi stavy prošel a později jich litoval. A nyní litujete toho, co se stalo, namísto abyste litoval, že si myslíte, že jste to vše způsobil vy a ne Stvořitel. To znamená, že jste ke Stvořiteli nepřilnul.

Chcete-li napravit něco z minulosti, znamená to, že jste ke Stvořiteli nepřilnuli; neakceptovali jste, že pouze On vládne světu. Vy jen musíte být vděční stejně tak za špatné, jak dobré. A pokud toto zvládnete alespoň na chviličku, pak vzápětí budete minulosti litovat ještě víc.

Musíme tuto vlastnost nakonec prozkoumat, a dokud toto přezkoumání neprovedeme, nepohneme se na další stupeň. Člověk do sebe neustále šije, ale to vše je důsledek selhání pochopení plánu, činu a důsledků činu, že vše pochází z jednoho zdroje a vy byste měli s prací Stvořitele souhlasit. Měli byste nabývat dojmů z toho, co Vám provádí, abyste ve všech zážitcích zůstali k Němu přilnutí, nad pocity ve vaší egoistické touze.

[116641]

Z 1. části denní lekce kabaly 11/09/2013, Spisy Baal HaSulama

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: