Myslete na to, co vám zůstane

Dr. Michael LaitmanUž budete muset hledat lepší systém sami, abyste si navzájem připomínali, že všechny naše aktivity jsou prováděny jen pro Stvořitele. Musíte ale začít cítit, přímo z materiálu, jako kdyby vzduch najednou zhoustl a vy jste si „uvědomily“ síly, které uvnitř operují, „náplň“, která vyplňuje prostor mezi vámi.

Nacházíme se uvnitř stvoření a jediný rozdíl je míra realizace spojení mezi jeho částmi, které nyní vidíte a cítíte. V celém tomhle obrázku, kterého se chápeme prostřednictvím našich pěti smyslů, chybí jen jediné, a tím je spojení mezi všemi jeho částmi, spojovací pole, které vše sjednocuje a přenáší jakékoli emocionální a intelektuální informace.

Toto pole je odhaleno ve spojení mezi námi, nazývané vyšší svět, které spojuje všechny částice, které vnímáme. A Stvořitel je obecné Světlo. Světlo NRNHJ (Nefeš, Ruach, Nešama, Haja a Jehida), které objevíme jako elektrický proud proudící v síti. Avšak program, který je nám odhalen už je Stvořitel.

Jsou tam všechny druhy signálů, „elektrické proudy,” které proudí mezi částmi, všemi možnými jednotlivými procesy, které prozatím patří k systému jako takovému, ke Světlu NRNHJ. A součástka, která předává program, který udržuje všechen hardware a řídí jej, to je Stvořitel.

To vše je však odhaleno v tomto světě. Tak je řečeno, že moudrost kabaly je systém odhalení Stvořitele stvořením v tomto světě, mezi těmi částmi, se kterými nyní přicházíme do kontaktu. Fyzická těla zemřou a pokud nejste obsaženi v tomto systému, pak po vás nic nezbyde, vyjma Rešimot (informačního genu), který nebyl realizován. Uvažte to.

[115936]

Z přípravy na denní lekci kabaly 26/08/2013

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: