Daily Archives: 10. 9. 2013

Jsem šťasten být v rukou Vyššího

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak může člověk „řídit“ své stavy, když je hozen ze strany na stranu?

Odpověď: Člověk nemá volant, je řízen shora, měl by změnit pouze svůj postoj k tomu, co se s ním děje. V takových stavech nemáme nad sebou moc; musíme jen tomuto porozumět a souhlasit chtít, aby Stvořitel na nás odvedl svou práci. To je důvod, proč se tomu říká „práce Stvořitele“ (Avodat HaShem).

Co potřebujeme udělat, to je anulovat sebe a být rádi, že se o nás vyšší stará jako o malé děti, o které se stará jejich matka. To stačí. A když si v tom dobře povedeme, pak bychom později mohli odhalit, jakým způsobem se na té práci podílet. Naší hlavní rolí je být radostní – když jsem šťastný, že se o mě vyšší stará bez ohledu na to, co se mi provádí!

[116233]

Z přípravy na denní lekci kabaly 3/9/2013

Jak bychom měli uspořádat planetu?

Dr. Michael LaitmanNázor (Bill Gates, předseda představenstva společnosti Microsoft): “Matematika globální elity je jednoduchá: přemnožení člověka způsobuje změny klimatu, řešením změn klimatu je kontrola populace. …

“Co by bylo zapotřebí, aby se urychlil pokles plodnosti v nejméně rozvinutých zemích?”

“Dnes je na světě 6.8 miliard lidí. To povede k nějakým 9 miliardám. Když teď odvedeme opravdu dobrou práci na nových vakcínách, zdravotní péči, na službách reprodukčního zdraví, mohli bychom to snížit třeba o 10 možná 15 procent.”

Názor (John P. Holdren, nejvyšší vědecký poradce pana Baracka Obamy): “‘Program sterilizace žen po jejich druhém či třetím dítěti, navzdory relativně větší složitosti operace, než je vasektomie, by mohlo být snažní implementovat, než se snažit o sterilizaci mužů.’

“‘Vývoj dlouho-trvající sterilizační kapsle, která by mohla být implantována pod kůži a vyjmuta, když bude těhotenství žádoucí, otevírá další možnosti nuceně řízené plodnosti. Kapsle by mohla být implantována v pubertě a mohla by se dát vyjmout, s oficiálním dovolením, pro omezený počet porodů.’”

Můj komentář: Naše planeta může uživit mnohonásobně více, než je její stávající populace. Když se lidé vnímají jako příbuzní, necítí, že jich je tolik, když jsou milováni, žádný člen rodiny není zbytečný, a příroda, Stvořitel, nám poskytne vše, co potřebujeme podřídit zákonu ekvivalence formy.

Problém není v redukci populace silou, ale ve vzdělávání a vychovávání populace. Tím, že se staneme podobní systému vyššího řízení, budeme spotřebovávat a reprodukovat se přirozeně správně, díky našemu přilnutí k přírodě, Stvořiteli.

[116203]