Daily Archives: 2. 9. 2013

Spojka s přírodou

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Mír:” Protože účel je nepochybně postaven nad všemi přírodními zákony, žádný nevyjímaje…., … ten, který přestoupí byť jediný zákon, ubližuje a poškozuje záměrný cíl, jež Stvořitel stanovil, a proto bude přírodou potrestán. Proto my také, Stvořitelova stvoření, ho nesmíme litovat, protože znesvěcuje přírodní zákony a pošpinil účel Stvořitele. 

Z toho je nám jasné, že když vidím někoho, kdo jedná proti přírodním zákonům, musím ho zastavit, neboť se nacházíme v jednom systému, a pokud člověk jde proti jednomu z jeho zákonů, pak má nutně špatný vliv na celou přírodu a na každého.

Obecně, všechny vaše činy musí být doprovázeny porozuměním, co děláte. Je to proto, že ovlivňujete ohromný kolektivní mechanismus, vzájemné spojení množství částí, integrálně a globálně. Neznáte-li přírodní zákony, neznamená to přece, že nezpůsobíte škodu.

Příroda akceptuje vaše činy takové, jaké jsou, a zda je záměr dobrý či špatný, nebo chybí, to už je zbytečné. Nicméně, jakkoli by to bylo, z materialistického úhlu pohledu musíme pochopit, že se nacházíme v uzavřeném systému, a proto jsme všichni závislí na všech. Nikdo se nemůže cítit osvobozen od povinnosti systém nepoškozovat.

Poté je možné pokračovat. Jsem také osvobozen od toho být systému prospěšný? A pokud se nad tím zamyslíte, no, nejste. Je to proto, že se jedná o uzavřený systém, každý má své místo a funkci, a proto, každý je zavázán systém nepoškozovat a také je zavázán mu být k užitku. A v tom nemá nikdo svobodnou volbu. Spíše naopak, my všichni jsme zavázáni býti správnými částmi uvnitř, systému prospěšnými.

Nicméně, mezi všemi částmi systému se nachází další mechanismus nazývaný „spojka.“ Čím více jsme stlačováni k sobě – společně stmelováni do celkového systému – a do stupně naší vzájemné přilnavosti, se tento „pedál“ postupně více a více uvolňuje, vzrůstá vzájemná závislost, a my jsme zavázáni konat podle toho, neškodit a přinášet prospěch v souladu se „zápornými přikázáními“ i „kladnými přikázáními.“

[115773]

Ze 4. části  denní lekce kabaly 28/08/2013, Spisy Baal HaSulama “Mír“