Daily Archives: 1. 9. 2013

Dva lidé jsou také „skupinou deseti“

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč nás Stvořitel nevyslechne, když nás je méně než deset?

Odpověď: To vlastně není pravda. Není to o skupině deseti, kterou můžete fakticky napočítat, ale o konečném, pevném přání, coby  výsledku našeho spojení, jež se stává silným a skutečným.

Není v tom rozdíl, účastní-li se v ní 50 nebo 80 lidí. V duchovnu není na kvantitu brán zřetel, ale pouze na kvalitu. Když řeknu, že nižní úroveň je desetkrát dále od vyšší úrovně, má to co dělat s kvalitativním měřítkem, ne s kvantitativním.

Celkově vzato, to říká, že minimem jsou dva, kdy jeden každý může opustit sebe a vyrůst nad své ego a spojit se s jiným, takže dokonce i dva mohou být zváni „skupinou deseti.“

Je to podmíněný termín. V našem světě měříme kvantitu, zatímco v duchovnu měříme kvalitu. Ale ačkoli užíváme slova tohoto světa, musíme porozumět, že zde to ukazuje na kvalitativní změny.

[115695]

Z denní lekce kabaly 25/08/2013, Otázky a odpovědi s p. Dr. Laitman