Daily Archives: 27. 8. 2013

Oběti, které nás přiblíží Stvořiteli

Dr. Michael LaitmanCelý pořádek nabízení obětí je v Tóře detailně popsán, ve skutečnosti se však tento proces odehrává uvnitř člověka, v jeho vnitřním světě. Příprava obětování zvířat, obětní dary a práce kněží (Cohen) záleží na člověku a na jeho duchovní úrovni i záměrech spojených s touto úrovní.

Otázka: Co se přesně děje, když člověk Stvořiteli nabízí oběť?

Odpověď: Vezme egoistické přání a “vyřízne a odstraní“ jej, jak je řečeno: “Ten, který si přeje žít, se musí zabít.” Pak, oživí své přání žít kvůli dávání. To je to, čemu říkáme „oběť“.

“Oběť” (קֻרְבַּן) znamená “sblížení” (קרבה) se Stvořitelem. Člověk se Mu přibližuje do stupně, kdy dokonce i jí jídlo kvůli dávání. Nabízením obětí, člověk roste z úrovně Izrael (přímý záměr směrem ke Stvořiteli) do úrovně Levité a Cohena. Na těchto úrovních, nabízí oběť a přijímá ji nazpět, ale nyní už má altruistický záměr, čímž se má na mysli, že napraví svá přijímající přání a obrací je do dávajících. „Jí maso“ a „pije víno,“ a tím se obětovává ve prospěch Stvořitele, čímž se k Němu přibližuje.

Tyto činy jsou popsány jako porážení zvířat a vaření jejich masa. Zatímco kohenité dělají tuto práci, levité “zpívají.” To je jejich konkrétní práce, kterou provádí ve třech krocích zvaných „Israel,” “Kohenité,” a “Levité.” Zatímco stoupají, člověk napravuje svůj egoismus, „zvíře“ v sobě tím, že jej zabíjí a připravuje jej přijmout kvůli dávání. To je obrázek, který se dramaticky liší od fyzického líčení.… jak je tomu u všech přikázání.

[108130]