Daily Archives: 26. 8. 2013

Skupina je silnější než Klipot

Dr. Michael LaitmanProstření je utvořeno tak, aby nás vytáhlo ze sevřeného obětí nečistých sil (Klipot). Koneckonců, nemůžeme mu uniknout svými vlastními silami, a vždy zůstaneme v jeho sladkém zajetí. Pouze do míry mého spojení se skupinou, která mě povzbuzuje, inspiruje, postrkuje, si mohu vybrat postupovat vpřed se skupinou, namísto odpočinku v hřejivé společnosti mých Klipot.

Odkud skupina bere sílu ovlivňovat mě více, než síla Klipy? Skutečností je, že skupina jedná úplně stejně, s mým egoismem tak, jak to dělá Klipa. Pokud mě skupina přesvědčí, že cíl je velký, že je to sen našeho života, pak je to důležité dokonce i pro můj egoismus, ať už je cíl duchovní či materiální. Pokud každý kolem mě tvrdí, že je to důležité, pak budu mít síly bojovat se svou leností.

Této velké pomoci se nám dostává jako výsledku rozbití přání. Díky tomu si mohu hrát se svým egoismem, se svým srdcem z kamene, s pomocí prostředí. Přátelé mě mohou dotáhnout kamkoli, dokonce i dovést na smrt, a já půjdu radostně s nimi.

Pokud prostředí ví, jak na mě zapůsobit, budu připraven na cokoli. Výzvou však zůstává, ujistit se, že naše prostředí na nás působí jen do míry, do jaké mu to dovolím, oddám se mu! Za tento zvláštní vliv skupině platím; integruji se s přáteli. V opačném případě na mě skupina nemá vliv.

Toto není běžná společnost, protože mohu být ve skupině a necítit žádný z jejích vlivů. Vidíme to na příkladech osob, která s námi studují přes patnáct let a nejsou pod vlivem společnosti, protože nechtějí před ostatními sklonit svou hlavu.

Zde mám však svobodnou volbu: Skloním-li se před skupinou a připojím se k ní, pak mě do té míry začne ovlivňovat. Tak, ve skupině, získám příležitost svobodného rozvoje. K tomu všemu nakonec dojde kvůli mně! Anuloval jsem se, a tak mě prostředí ovlivňuje, a vstoupím do duchovního světa. Sám dosáhnu duchovního světa, za použití prostředí, o své vlastní vůli.

V tu samou dobu, pokud vstoupím do běžné společnosti, člověk zcela upadá pod její vliv, a nic na něm nezáleží; prostředí ho ve všem ovlivňuje a ovládá. V kabalistické skupině se musím před prostředím anulovat každou vteřinou.

[114567]

Ze 2. části denní lekce kabaly 12/08/2013, Kniha Zohar – Předmluva