Tak pocit štěstí naplní skupinu

Dr. Michael LaitmanOtázka: Máme přátele, kteří používají metodu kabaly, a kteří už ji na sobě aplikovali. Mohou dávat skupině příklad v „pravé linii“? Proč mlčí?

Odpověď: Jsme zavázáni ukazovat náš dobrý vztah k druhým. Musíme přítele učinit šťastným! V žádném případě bychom mu neměli ukazovat „kyselý“ obličej, či k němu přistupovat hrubým způsobem.

A když vztah exploduje, víme, že i to má své místo, a přistupujeme k tomu s porozuměním, že se to může stát každému. Vždyť to vypovídá o tom, že se přítel nachází ve vnitřním napětí, že na sobě pracuje, a že mu není lhostejné, co se děje. A tak mu odpouštíme.  A naopak, vzhledem k negativnímu skutku, s ohledem na tento výbuch, kompenzujeme to dobrým činem, a to vede k dobrému výsledku.

Je však nezbytné být opatrný, aby tyto negativní emocionální výbuchy nebyly obvyklé, nestaly se zvykem. Každý ve skupině musí pracovat na tom, aby ji naplňoval pocit štěstí, úspěchu a velikost cíle.

 [114535]

Z kongresu v Petrohradu, „Den třetí“, 14/07/2013, 5. lekce

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: