Daily Archives: 19. 8. 2013

Stát se vládcem plánu stvoření

Dr. Michael LaitmanSkupina musí každého ujistit, že je vše řízeno Stvořitelem, a že se nic neobjeví samo od sebe tj., že pouze On vše řídí. „Není nikoho jiného kromě Něj.“ A tak musí každý vidět v každém z přátel Stvořitele.

Spolu s tím se neanuluji ani příteli neukazuji nechuť tím, že prohlašuji, že je jako loutka, ovládaná cizí rukou. Ne! Naopak, srovnávám ho a ztotožňuji se Stvořitelem. Přemýšlejte o tom!

Když o někom prohlásím, že je ovládán Stvořitelem, mohu si myslet, že je jako loutka na provázku, ale mohu také říci opak, “Ne, kdokoli je přede mnou, je odhalením Stvořitele.” Studujeme metodu vnímání reality, že vše kolem nás, je projevem Stvořitele. Když člověk dosáhne takového stavu a jasně pracuje takovým způsobem, ne jen filozofováním, pak skutečně dojde ke správnému vnímání reality.

Musíme o velikosti Stvořitele promlouvat, ne jen filozofovat a pronášet slogany. A je také možné o tom nemluvit, ale význam této síly, která udržuje celé stvoření a vše řídí tím, že přilne k Božskosti, musí být s každým z nás, jako duše světa. A vše, k čemu dochází, se stává důsledkem přítomnosti této síly.

Tak velikost není vyjádřena všemi druhy světských aktivit, ale tím, že je to takto směřováno ke každému z nás, že takovým obrazem Ho dosáhneme, plánu stvoření, a ne tím, že se staneme částmi, ale moudrými vládci jeho plánu. Sjednocení znamená, že my se staneme Jím.

[113920]

Z kongresu v Petrohradu, druhý den, 13/07/2013, 4. lekce