Kabalisté o národu Izraele a národech světa, část 4.

Dr. Michael Laitman[Komentáře v závorkách jsou moje]

Baal HaSulam, “Arvut (Vzájemná záruka): Všichni z národa Izraele jsou odpovědní jeden za druhého

Toto je promluva o Arvut (Vzájemné záruce) [kterou lze dosáhnout pouze], když se všichni z Izraele stali odpovědnými jeden za druhého.

Protože jim Tóra nebyla dána [skupině, která byla založena Abrahamem a která Mojžíšem došla k rozhodnutí setrvat v Arvut], dokud nebyl jeden každý z Izraele tázán, zda na sebe souhlasí vzít  Micvu (přikázání) milování bližních v plné míře, [coby výsledek jejich práce na dosažení jednoty] vyjádřené slovy: “Miluj bližního svého jako sebe sama…

[Podstatou přikázání je] Aby každý jeden z Izraele vzal na sebe starost [o všechny účastníky ve skupině] a práci pro každého člena národa, [pro každého přítele] a uspokojování jejich potřeb ne méně než do míry, vtištěné v něm, aby se staral o své vlastní potřeby.

A poté, co celý národ jednomyslně souhlasil [být ve stavu úplné jednoty jejich přání] a řekl, ‘Uděláme a uslyšíme,’ každý člen národa Izraele se stal odpovědný za to, aby žádnému jinému členu národa nic nechybělo. [Myšleno jejich duchovní vývoj] Pouze pak byli  hodni přijetí Tóry, [Světla nápravy, které by je postupně vedlo k Arvut] a ne dříve [protože nebyli připraveni realizovat vzájemnou záruku a přání sjednotit se, jako tomu bylo před roztříštěním jednotné Duše.]

[107336]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: